polskich patriotów związek co to jest
Definicja Związek Patriotów Polskich: stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca.

Czy przydatne?

Definicja Związek Patriotów Polskich

Co znaczy ZWIĄZEK PATRIOTÓW POLSKICH: organizacja stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie poprzez komunistów władzy w Polsce. Przewodn. W. Wasilewska. ZPP deklarował, Iż chodzi mu o powstanie Polski demokr., przyjaznej ZSRR. Przejął opiekę nad ludnością pol. w ZSRR. Tworzył także pol. szkoły, biblioteki, domy dziecka. Istniał do 1946
Słownik Źródła Pisane:
Co znaczy świadectwa działalności człowieka, fundamentalne w pracy historyka; podział: opisy wydarzeń ( kroniki, roczniki, pamiętniki) i akty - dokumenty ustanawiające albo stwierdzające stan prawny związek patriotów polskich.
Słownik Zamoyski Władysław:
Co znaczy w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył w misjach dyplomatycznych do Anglii związek patriotów polskich.
Słownik Zjednoczenie Niemiec:
Co znaczy Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm przezwyciężania podziału tego państwie po II związek patriotów polskich.

Czym jest Związek Patriotów Polskich znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: