polskich patriotów związek co to jest
Definicja Związek Patriotów Polskich: stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca.

Czy przydatne?

Definicja Związek Patriotów Polskich

Co znaczy ZWIĄZEK PATRIOTÓW POLSKICH: organizacja stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie poprzez komunistów władzy w Polsce. Przewodn. W. Wasilewska. ZPP deklarował, Iż chodzi mu o powstanie Polski demokr., przyjaznej ZSRR. Przejął opiekę nad ludnością pol. w ZSRR. Tworzył także pol. szkoły, biblioteki, domy dziecka. Istniał do 1946
Słownik Zaliwski Józef:
Co znaczy polit.; od 1818 w armii Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i sprzysiężenia Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego, kierował zdobywaniem Arsenału (29 XI 1830), organizował partyzantkę związek patriotów polskich.
Słownik Żyrondyści:
Co znaczy ugrupowanie powstałe w okresie rewolucji francuskiej skupiające zwł. deputowanych departamentu Gironde. Rządzili we Francji od 1791 do przewrotu jakobinów 2 VI 1793 związek patriotów polskich.
Słownik Związek Plebejuszy:
Co znaczy organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z rewolucją społ.; na ukształtowanie programu związek patriotów polskich.

Czym jest Związek Patriotów Polskich znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: