plebejuszy związek co to jest
Definicja Związek Plebejuszy: organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK PLEBEJUSZY

Co znaczy ZWIĄZEK PLEBEJUSZY: niepodl. organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z rewolucją społ.; na ukształtowanie programu spory wpływ miał E. Dembowski; czł. Z.P. byli rzemieślnicy, robotnicy i chłopi, działalnością objął również Śląsk i Pomorze; aresztowania w XI 1845 położyły kres działalności; gł. działacze: W. Stefański, J. Esman, M. Palacz
Słownik Żeligowski Lucjan:
Co znaczy ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak zwany Litwę Środk. 1925-26 jako min związek plebejuszy co to jest.
Słownik ZOMO, Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej Lub Zmotoryzowane Odwody MO:
Co znaczy oddziały MO stosowane do tłumienia manifestacji ulicznych w czasach PRL i stanu wojennego. Powszechnie nielubiane na skutek brutalnego i bezwzględnego działania związek plebejuszy definicja.
Słownik Zjazd Gnieźnieński:
Co znaczy w Gnieźnie Bolesław Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono pol. organizację kościelną w oparciu o powołane do istnienia związek plebejuszy co znaczy.

Czym jest Związek Plebejuszy znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: