plebejuszy związek co to jest
Definicja Związek Plebejuszy: organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego.

Czy przydatne?

Definicja Związek Plebejuszy

Co znaczy ZWIĄZEK PLEBEJUSZY: niepodl. organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z rewolucją społ.; na ukształtowanie programu spory wpływ miał E. Dembowski; czł. Z.P. byli rzemieślnicy, robotnicy i chłopi, działalnością objął również Śląsk i Pomorze; aresztowania w XI 1845 położyły kres działalności; gł. działacze: W. Stefański, J. Esman, M. Palacz
Słownik Ziemie Odzyskane:
Co znaczy po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2 związek plebejuszy.
Słownik Ziemstwa:
Co znaczy w Rosji nazwa obwodów, którym car Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z. zniesiono w Rosji bolszewickiej związek plebejuszy.
Słownik "Znak":
Co znaczy w sejmie PRL powstałe w I 1957, po październiku 1956, kiedy po raz pierwszy PZPR zgodziła się na dopuszczenie zdeklarowanych katolików do sejmu PRL. Składało się z intelektualistów skupionych wokół związek plebejuszy.

Czym jest Związek Plebejuszy znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: