północnoniemiecki związek co to jest
Definicja Związek Północnoniemiecki: utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.

Czy przydatne?

Definicja Związek Północnoniemiecki

Co znaczy ZWIĄZEK PÓŁNOCNONIEMIECKI: kraj związkowe utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem. położone na pn. od Menu; był on istotnym krokiem na drodze do pełnego zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus.; organami prawodawczymi Z.P. były: wybierany w wyborach powszechnych i równych parlament i złożona z przedstawicieli krajów związkowych Porada Związku (Bundesrat). Władzę wykonawczą miał sprawować jako kanclerz każdorazowy premier Prus. Prezydentem Z.P. był władca pruski. Z.P. istniał do zjednoczenia Rzeszy w 1871, a jego konstytucja legła u podstaw późniejszej konstytucji Rzeszy
Słownik Ziemie Wcielone:
Co znaczy ustalenie tych części Polski, które Niemcy w 1939 wcielili bezpośrednio do Rzeszy (dla odróżnienia od tych, które weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa). Zobacz także okupacja niemiecka na związek północnoniemiecki.
Słownik Związek Jedności Narodowej:
Co znaczy organizacja emigracyjna grupująca zwolenników A.J. Czartoryskiego; zał. 21 I 1833 w Paryżu; ZJN zamierzał objąć siecią konspiracji cały państwo podzielony na 9 prowincji; emisariusze starali się w związek północnoniemiecki.
Słownik Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe:
Co znaczy polit. o orientacji nar. i chadeckiej zał. w 1989, współrządząca w latach 1991-93 pod kierownictwem Wiesława Chrzanowskiego; osłabiona po wyborach w 1993, gdzie poniosła klęskę, w 1997 weszła do związek północnoniemiecki.

Czym jest Związek Północnoniemiecki znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: