północnoniemiecki związek co to jest
Definicja Związek Północnoniemiecki: utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK PÓŁNOCNONIEMIECKI

Co znaczy ZWIĄZEK PÓŁNOCNONIEMIECKI: kraj związkowe utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem. położone na pn. od Menu; był on istotnym krokiem na drodze do pełnego zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus.; organami prawodawczymi Z.P. były: wybierany w wyborach powszechnych i równych parlament i złożona z przedstawicieli krajów związkowych Porada Związku (Bundesrat). Władzę wykonawczą miał sprawować jako kanclerz każdorazowy premier Prus. Prezydentem Z.P. był władca pruski. Z.P. istniał do zjednoczenia Rzeszy w 1871, a jego konstytucja legła u podstaw późniejszej konstytucji Rzeszy
Słownik Zamoyski Władysław:
Co znaczy w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył w misjach dyplomatycznych do Anglii związek północnoniemiecki co to jest.
Słownik Zgromadzenie Prawodawcze:
Co znaczy 1791, miał dokończyć przebudowy ustrojowej Francji; przewagę uzyskali umiarkowani felianci, lewicę reprezentowali jakobini i kordelierzy; wówczas doszło do podziału izby poselskiej na lewicę i związek północnoniemiecki definicja.
Słownik Zakony Kontemplacyjne:
Co znaczy typ zakonów, których członkowie oddają się w pierwszej kolejności kontemplacji rel związek północnoniemiecki co znaczy.

Czym jest Związek Północnoniemiecki znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: