czynnej walki związek co to jest
Definicja Związek Walki Czynnej: organizacja niepodl. zał. w 1908 poprzez działaczy Organizacji.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK WALKI CZYNNEJ

Co znaczy ZWIĄZEK WALKI CZYNNEJ: sekretna organizacja niepodl. zał. w 1908 poprzez działaczy Organizacji Bojowej PPS; działała w trzech zaborach; celem ZWC było przygotowanie organizatorów i kierowników przyszłego stworzenia zbrojnego w zaborze ros.; po utworzeniu Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich ZWC stał się ich nadrzędną organizacją; komendant - J.Piłsudski
Słownik Żebro:
Co znaczy w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie związek walki czynnej co to jest.
Słownik Złota Orda:
Co znaczy założone w XIII w. poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O. organizowała najazdy na państwa związek walki czynnej definicja.
Słownik Związek Komunistów:
Co znaczy niem. socjalist. organizacja robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny; rozwiązana w 1852 związek walki czynnej co znaczy.

Czym jest Związek Walki Czynnej znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: