żydzi co to jest
Definicja Żydzi: jednego z plemion izrael. (Judy), po niewoli babilońskiej nazwa rozszerzona na.

Czy przydatne?

Definicja Żydzi

Co znaczy ŻYDZI: pierwotnie ludność jednego z plemion izrael. (Judy), po "niewoli babilońskiej" nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców judaizmu, traktowaną również w kategoriach narodu. Już w staroż. charakterystyczne dla znacznej części narodu żyd. było zamieszkiwanie poza ojczyzną w rozproszeniu zw. diasporą. Pomimo straty państwa (ostatecznie w wyniku podbojów rzym.) Żydzi utrzymali nar. i rel. tożsamość. W wyniku różnic geograficznych i kulturowych żyjący w rozproszeniu naród podzielił się na kilka głównych odłamów, między innymi Żydzi aszkenazyjscy (zamieszkiwali od średniow. środk. i wsch. Europę, również w Polsce, wykształcił się u nich już w X w. język jidisz). Żydzi sefardyjscy (potomkowie wygnańców z Hiszpanii i Portugalii z końca XV w., rozproszyli się po wielu państwach Europy, docierając także do Polski). Podziały te zaznaczyły się w społeczeństwie odbudowanej państwowości Izraela w XX w
Słownik Związek Pruski:
Co znaczy miast prus. zał. w 1440 w celu przeciwdziałania nadużyciom Krzyżaków i zapewnienia stanom prus. udziału w rządach. Jego członkowie z Janem Bażyńskim na czele dążyli do zjednoczenia Pomorza Wsch. z żydzi.
Słownik Żakeria:
Co znaczy chłopskie we Francji w 1358, nazwa od lekceważącego ustalenia chłopa Jacques Bonhomme (dosł. Kuba Poczciwy); powody niezadowolenia: grabieże w okresie wojny stuletniej, liczne podatki (zwł. na wykup żydzi.
Słownik Zbieractwo:
Co znaczy początkach rozwoju społeczności ludzkich, polegająca na zbieraniu płodów roślin rosnących dziko; dziś obecna u ludów na niskim szczeblu cywilizacji. Z. współistniało normalnie z łowiectwem, poprzez żydzi.

Czym jest Żydzi znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: