luksemburski zygmunt co to jest
Definicja Zygmunt Luksemburski: brandenburski, władca Węgier od 1387, władca niem. od 1410, władca.

Czy przydatne?

Definicja ZYGMUNT LUKSEMBURSKI

Co znaczy ZYGMUNT LUKSEMBURSKI: elektor brandenburski, władca Węgier od 1387, władca niem. od 1410, władca czes. od 1436, cesarz od 1433, z dyn. Luksemburgów, syn Karola IV Luksemburskiego. Poniósł klęskę w walce z Turkami (1396). Odegrał znaczną rolę w zwołaniu i przebiegu soboru w Konstancji. Rozjemca w sporach pol.-krzyżackich. Do objęcia tronu w Czechach walczył z husytami
Słownik Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe:
Co znaczy polit. o orientacji nar. i chadeckiej zał. w 1989, współrządząca w latach 1991-93 pod kierownictwem Wiesława Chrzanowskiego; osłabiona po wyborach w 1993, gdzie poniosła klęskę, w 1997 weszła do zygmunt luksemburski co to jest.
Słownik Ziemstwa:
Co znaczy w Rosji nazwa obwodów, którym car Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z. zniesiono w Rosji bolszewickiej zygmunt luksemburski definicja.
Słownik Zjednoczenie Niemiec:
Co znaczy Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm przezwyciężania podziału tego państwie po II zygmunt luksemburski co znaczy.

Czym jest Zygmunt Luksemburski znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: