bieg przepływ rzeki co to jest
Co to jest Bieg i przepływ rzeki. Gdzie rzeki kojarzymy linię spływu wód rzeki w rzucie poziomym.

Czy przydatne?

Co to jest Bieg i przepływ rzeki

Gdzie występuje Bieg i przepływ rzeki: Pod definicją biegu rzeki kojarzymy linię spływu wód rzeki w rzucie poziomym. Bieg rzeki zależy od różnych czynników, należą do nich: ogólne ukształtowanie terenu, spadek rzeki, przepływ rzeki, liczba niesionego poprzez rzekę materiału i rodzaj podłoża, po którym rzeka płynie. Wyróżniamy rzeki o biegu prostym, krętym, meandrowym i roztokowym (anastomozującym).Ogół cieków wodnych na danym obszarze tworzy sieć rzeczną. Nieco szerszym definicją jest sieć wodna – w jej obręb wchodzą, oprócz cieków, również inne wody powierzchniowe – jeziora, bagna, lodowce i in. Sieć rzeczna cechuje się zróżnicowaną gęstością. Pod tym definicją kojarzymy relacja łącznej długości cieków w zlewni do jej powierzchni. Gęstość ta wynosić może od zera (np. na pustyni)do nawet 500 km/km2). Oprócz gęstości sieć rzeczną charakteryzuje jej układ geometryczny. Zależy on raczej od morfologii terenu, silnie warunkuje go także struktura tektoniczna obszaru.Przepływ rzeki to liczba niesionej poprzez nią wody. Ustala go się w m3 albo w litrach na sekundę; przykładowo przepływ 100 m3/s znaczy, Iż pośrodku 1 s poprzez określony poprzeczny przekrój koryta rzeki przepłynęło 100 m3. Rozmiar przepływu zależy zatem silnie od prędkości rzeki; rzeki o bystrym nurcie mają większe przepływy niż podobnej wielkości rzeki o nurcie powolnym. Max. przepływy największych rzek liczone są w dziesiątkach tys. m3 na sekundę. Min. przepływy nie wszystkich rzek wynoszą zero. Szereg rzek niesie wodę tylko poprzez część roku. Dlatego rzeki dzielimy na:• stałe,• sezonowe (okresowe),• epizodyczne.Wszystkie rzeki, nawet stałe, cechują się z reguły sporą zmiennością przepływów pośrodku roku. Wiąże się to raczej z rodzajem zasilania rzeki, a zatem pośrednio z uwarunkowaniami klimatycznymi,a również z budową geologiczną i ukształtowaniem terenu. Ustalony opierając się na długoletnich obserwacji, uśredniony roczny przebieg zasilania rzeki, stanów jej wody, przepływów i zlodzenia nosi nazwę wodnego ustroju rzeki lub reżimu rzeki. Reżimy mniejszych rzek silnie zależą od lokalnych warunków klimatycznych, geologicznych i morfologicznych, reżimy większych rzek, płynących niekiedy poprzez różne strefy klimatyczne i przyjmujących spore dopływy o zróżnicowanym zasilaniu – są zazwyczaj bardziej złożone.W poszczególnych latach stany wód rzek i ich przepływy mogą silnie różnić się od średniej wieloletniej. W razie ekstremalnie wysokich stanów dochodzi niekiedy do powodzi – silnego wezbrania rzeki, w czasie którego woda występuje z brzegów rzeki, zalewając dno doliny rzecznej. Najczęstszymi rodzajami powodzi są:• opadowe,• roztopowe,• zatorowe
Co znaczy Budowa Wnętrza Ziemi:
Porównanie naszej planety ciągle nie jest do końca znana.na skutek wysokich temperatur i ciśnienia nie jesteśmy w stanie otrzymać się zbyt daleko w głąb Ziemi. Najgłębsze wiercenia nie przekroczyły głębokości bieg i przepływ rzeki co znaczy.
Krzyżówka Budowa Środowiska Przyrodniczego (Krajobrazu):
Dlaczego przedmioty i cechy środowiska oddziaływają wzajemnie na siebie i są od siebie zależne. Różnorodne wzajemne powiązania między nimi sprawiają, Iż w każdym miejscu geosystemu kuli ziemskiej środowisko bieg i przepływ rzeki krzyżówka.

Czym jest Bieg i przepływ rzeki znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: