ziemi wnętrza budowa co to jest
Co to jest Budowa wnętrza Ziemi. Gdzie naszej planety ciągle nie jest do końca znana.na skutek.

Czy przydatne?

Co to jest Budowa wnętrza Ziemi

Gdzie występuje Budowa wnętrza Ziemi: Budowa wnętrza naszej planety ciągle nie jest do końca znana.na skutek wysokich temperatur i ciśnienia nie jesteśmy w stanie otrzymać się zbyt daleko w głąb Ziemi. Najgłębsze wiercenia nie przekroczyły głębokości 14 km, a więc 0,2% odległości do środka Ziemi. Stąd nasza wiedza o wnętrzu tej planety opiera się w znacznej mierze na badaniach prowadzonych sposobami pośrednimi.Badaniem budowy wnętrza Ziemi zajmuje się geofizyka.Badania geofizyczne, w tym raczej badania fal sejsmicznych, pozwoliły wyróżnić we wnętrzu Ziemi kilka stref, różniących się budową, składem chemicznym i właściwościami fizycznymi: skorupę ziemską, płaszcz i jądro Ziemi. Poszczególne strefy oddzielone są od siebie powierzchniami nieciągłości,w obrębie których zachodzą wyraźne zmiany parametrów fizycznych– gęstości, ciśnienia, temp. a niekiedy również stanu skupienia materii.Skorupa ziemska złożona jest z dwóch części:a) zewnętrznej, a więc sialu;b) wewnętrznej, a więc simy.Skorupa ziemska ma grubość do 80 km. Złożona jest z szeregu płyt litosfery, o różnej budowie, oddzielonych od siebie strefami ryftowymi i strefami subdukcji. Wyróżniamy płyty kontynentalne i płyty oceaniczne. W obrębie stref ryftowych następuje rozsuwanie (w tempie 10-170 m/rok) płyt litosfery w konsekwencji wdzierania się magmy z głębszych warstw. W obrębie stref subdukcji następuje kolizja zbliżających się do siebie płyt, w rezultacie czego płyta oceaniczna podsuwa się pod płytę kontynentalną. Strefy ryftowe i subdukcji to obszary intensywnego zachodzenia zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych. Dolną granicę skorupy ziemskiej stanowi powierzchnia nieciągłości Moho. Poniżej niej znajduje się płaszcz Ziemi. Sięga on do mniej więcej 2900 km w głąb. Poniżej płaszcza znajduje się jądro Ziemi. W jądrze Ziemi występują najwyższe temp. (do 6200°C) i najwyższe ciśnienie (do 400 gPa)
Co znaczy Bieg I Przepływ Rzeki:
Porównanie rzeki kojarzymy linię spływu wód rzeki w rzucie poziomym. Bieg rzeki zależy od różnych czynników, należą do nich: ogólne ukształtowanie terenu, spadek rzeki, przepływ rzeki, liczba niesionego budowa wnętrza ziemi co znaczy.
Krzyżówka Budowa Środowiska Przyrodniczego (Krajobrazu):
Dlaczego przedmioty i cechy środowiska oddziaływają wzajemnie na siebie i są od siebie zależne. Różnorodne wzajemne powiązania między nimi sprawiają, Iż w każdym miejscu geosystemu kuli ziemskiej środowisko budowa wnętrza ziemi krzyżówka.

Czym jest Budowa wnętrza Ziemi znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: