ziemi dzieje co to jest
Co to jest Dzieje Ziemi. Gdzie prawdziwość teorii rozszerzającego się wszechświata,Ziemia jest.

Czy przydatne?

Co to jest Dzieje Ziemi

Gdzie występuje Dzieje Ziemi: Zakładając prawdziwość teorii rozszerzającego się wszechświata,Ziemia jest tworem w miarę młodym i wspólnie z naszym Układem Słonecznym powstawała wtedy, gdy wszechświat osiągnął już ok.2/3 swoich dzisiejszych rozmiarów. Opierając się na datowań radiometrycznych określono wiek Ziemi na około 4,56 miliarda lat. Historia geosystemu kuli ziemskiej ciągle jeszcze kryje sporo tajemnic;nowe sposoby badań pozwalają na stałe poszerzenie wiedzy o przeszłości naszej planety. Wg najnowszych poglądów dzieje Ziemi dzielimy na cztery ogromne okresy, zwane eonami. Trzy starsze z nich noszą wspólną nazwę prekambru lub kryptozoiku (eon życia ukrytego, słabo znanego). Podzielone są one na:• katarchik (od 4,56 do 3,5 mld lat temu),• archaik (od 3.5 do 2,45 mld lat temu),• proterozoik (2,45 do 0,57 mld lat temu). ERA Moment EPOKA CZAS (ROZPOCZĘCIA) MLN LAT TEMU KENOZOICZNA CZWARTORZĘD holocen 0,01 plejstocen 2,5 TRZECIORZĘD NEOGEN pliocen 5,2 miocen 23,3 PALEOGEN oligocen 35,4 eocen 56,5 paleocen 65,0 MEZOZOICZNA KREDA 145,6 JURA 208,0 TRIAS 245,0 PALEOZOICZNA PERM 290,0 KARBON 362,5 DEWON 408,5 SYLUR 439,0 ORDOWIK 510,0 KAMBR 570,0 Czwarty, najmłodszy, najkrócej trwający moment to fanerozoik (eon życia jawnego, poznanego). Fanerozoik dzieli się ery – paleozoiczną (starego życia), mezozoiczną (pośredniego życia) i kenozoiczną (nowego życia). Ery te natomiast podzielone są na okresy (mechanizmy), epoki (oddziały) i wieki (piętra). Współcześnie żyjemy w erze kenozoicznej, w momencie czwartorzędu, epoce holocenu.postęp geosystemu kuli ziemskiej poprzez 4,6 miliarda lat przebiegał w sposób naturalny, zgodny z prawami przyrody. Chociaż w okresie ostatnich kilku tys. lat, w momencie niewspółmiernie krótkim w relacji do długości dziejów Ziemi, pojawił się nowy czynnik, silnie wpływający na charakter jej środowiska. Tym faktorem jest człowiek. Zgodnie ze stale rozwijającymi się możliwościami technicznymi korzysta on – regularnie w sposób nieprzemyślany a nawet rabunkowy – z dóbr naturalnych naszej planety.Człowiek, uważający się niekiedy za właściciela planety, jest w rzeczywistości tylko jej gospodarzem. W dodatku gospodarzem, który nie ma możliwości zmiany miejsca swojego zamieszkania na inne. Dlatego także winien czuć się odpowiedzialnym za zachowanie możliwie naturalnego charakteru Ziemi i mądrze nią gospodarować, aby kolejne pokolenia także mogły używać z bogatych dóbr naszej planety

Czym jest Dzieje Ziemi znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: