hodowlane zwierzęta główne co to jest
Co to jest Główne zwierzęta hodowlane. Gdzie głównym spośród zwierząt hodowlanych, zarówno z racji.

Czy przydatne?

Co to jest Główne zwierzęta hodowlane

Gdzie występuje Główne zwierzęta hodowlane: Bydło – jest głównym spośród zwierząt hodowlanych, zarówno z racji na rozmiar pogłowia, jak i rozprzestrzenienie hodowli (w większości krajów świata). Jego pogłowie przekroczyło w 2001r. 1351 mln sztuk. Znamiennym jest jednak, Iż powyżej 16% światowego pogłowia przypada na Indie, gdzie jego zastosowanie ze względów religijnych jest nieracjonalne, bo stanowi ono jedynie siłę pociągową, źródło nawozów naturalnych, mleka i skór z padłych sztuk.Owce – są drugim pod względem wielkości pogłowia zwierzęciem hodowlanym na świecie. Hodowane są raczej w celu pozyskania wełny i skór, a w państwach islamskich i w Europie Południowej dostarczają także cenionego mięsa (raczej jagnięcina). Z racji na ich przystosowanie do sporych dobowych wahań temp., ubogiego pożywienia i niewielkich ilości wody hodowane są raczej na obszarach suchych stepów, półpustyń i górskich łąk.Trzoda chlewna – jest trzecim pod względem wielkości pogłowia zwierzęciem hodowlanym świata. Hodowana jest głownie w celu pozyskania mięsa (powyżej 38% światowej produkcji mięsa).Hodowla dzieje się raczej w systemie oborowym, paszę stanowią raczej: ziemniaki, mleko, otręby zbożowe, kukurydza, soja. Największe natężenie hodowli występuje na Niz. Chińskiej, w Europie, północnej części USA i wschodniej Brazylii.Drób – (raczej: kury, kaczki, gęsi, indyki) jego hodowla odgrywa coraz większe znaczenie na świecie i skupia się raczej w krajach wysoko rozwiniętych. Drób hodowany jest raczej w celu pozyskania mięsa (29,9% światowej produkcji mięsa). Pogłowie głównych zwierząt hodowlanych w 2001r. Bydło Owce Trzoda chlewna Kraj mln sztuk % Kraj mln sztuk % Kraj mln sztuk % Świat 1351,8 100,0 Świat 1056,2 100,0 Świat 922,9 100,0 Indie 219,6 16,2 Chiny 133,2 12,6 Chiny 454,4 49,2 Brazylia 171,8 12,7 Australia 120,0 11,4 USA 59,1 6,4 Chiny 105,7 7,8 Indie 58,2 5,5 Brazylia 29,4 3,2 USA 97,3 7,2 Iran 53,0 5,0 Niemcy 25,8 2,8 Argentyna 50,2 3,7 Sudan 47,0 4,5 Hiszpania 23,3 2,5
Co znaczy Gleby:
Porównanie wierzchnią, w najwyższym stopniu zewnętrzną część skorupy ziemskiej. Złożona jest luźnych cząstek mineralnych i organicznych, powietrza i wilgoci. Gdyż w skład gleb wchodzą przedmioty wszystkich główne zwierzęta hodowlane co znaczy.
Krzyżówka Główne Typy Gleb:
Dlaczego gleby tundrowe klimat subpolarny, płytkie i słabo wykształcone gleby bielicowe (podzole) klimat umiarkowanie chłodny, pod lasami szpilkowymi, słabo rozwinięty poziom próchniczny i dobrze wykształcony główne zwierzęta hodowlane krzyżówka.
Co to jest Geografia – Opisanie Ziemi:
Jak lepiej postrzegana z punktu widzenia astronomii jako jedna z planet Układu Słonecznego – z punktu widzenia geografii stanowi jeden rozległy geosystem. Należy poprzez to rozumieć, Iż wszystkie przedmioty główne zwierzęta hodowlane co to jest.

Czym jest Główne zwierzęta hodowlane znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: