jeziora co to jest
Co to jest Jeziora. Gdzie naturalny śródlądowy zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą.

Czy przydatne?

Co to jest Jeziora

Gdzie występuje Jeziora: Jeziorem tytułujemy naturalny śródlądowy zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą, zatrzymaną w swym spływie i niepodlegającą swobodnej zamianie z wodami morskimi. Jeziorem nie należy nazywać zbiornika wodnego utworzonego poprzez człowieka (stawu, zbiornika retencyjnego i tym podobne). Jeziora cechują się bardzo różną genezą. Wyróżniamy między innymi jeziora:• tektoniczne,• reliktowe,• wulkaniczne,• lodowcowe,• polodowcowe górskie,• polodowcowe podgórskie (piedmontowe),• polodowcowe niżowe,• przybrzeżne,• osuwiskowe,• zakolowe,• krasowe,• wydmowe,• wody gruntowej,• organiczne.Szereg jezior posiada genezę złożoną. Odpowiednikiem mogą tu być Ogromne Jeziora Amerykańskie, których misy są uwarunkowane tektonicznie a przemodelowane poprzez działalność zlodowaceń. Z racji na moment wypełnienia wodą wyróżniamy jeziora: stałe, sezonowe i epizodyczne. Z racji na zawartość substancji odżywczych i życie organiczne wyróżniamy jeziora: oligotroficzne, eutroficzne i dystroficzne.z racji na relacja do sieci rzecznej wyróżniamy jeziora: przepływowe (jezioro posiada jeden wypływ i przynajmniej jeden dopływ), wypływowe (jezioro posiada wypływ, lecz nie posiada żadnego dopływu; jest zasilane poprzez wody gruntowe i opady); bezodpływowe dopływowe (jezioro nie posiada wypływu, lecz posiada dopływy; nadmiar wody wyparowuje albo uchodzi podziemnymi odpływami) i bezodpływowe bezdopływowe (jezioro nie posiada ani odpływu, ani dopływu).Jeziora, szczególnie mniejszych rozmiarów, należą do w miarę nietrwałych składników krajobrazu – z reguły ulegają stopniowemu procesowi zanikania. Dzieje się to przez:• zarastanie poprzez roślinność,• zasypywanie materiałem (przynoszonym poprzez potoki, wpadającym z góry),• obniżanie zwierciadła wody (w konsekwencji wcinania się potoku wypływającego z jeziora, ucieczki wody w głąb albo wyparowywania)

Czym jest Jeziora znaczenie w Słownik geografia J .

  • Dodano:
  • Autor: