klimat co to jest
Co to jest Klimat. Gdzie się na długoletnich obserwacji, charakterystyczny dla danego obszaru.

Czy przydatne?

Co to jest Klimat

Gdzie występuje Klimat: Ustalony opierając się na długoletnich obserwacji, charakterystyczny dla danego obszaru (miejsca, regionu) przebieg stanów pogody, zmieniający się w cyklu rocznym, nosi nazwę klimatu. Badaniami klimatu zajmuje się odrębna dyscyplina badawcza – klimatologia. Klimat kształtowany jest pod wpływem szeregu czynników i mechanizmów klimatotwórczych. Do głownych z nich należą:• szerokość geograficzna,• rozmieszczenie i rozmiar lądów i oceanów,• wysokość nad poziom morza,• rzeźba terenu,• stałe wiatry,• prądy morskie,• pokrycie terenu,• działalność człowieka.Zróżnicowane warunki klimatyczne panujące w różnych miejscach geosystemu kuli ziemskiej są fundamentem przeprowadzania klasyfikacji klimatów. Jedną z częściej użytkowanych klasyfikacji klimatów jest podział W. Okołowicza. Wyróżnił on pięć stref klimatycznych:• równikową,• dwie zwrotnikowe,• dwie podzwrotnikowe,• dwie umiarkowane,• dwie okołobiegunowe.Strefy te dzielą się na szereg typów i odmian klimatów
Co znaczy Kształt, Parametry I Ruchy Ziemi:
Porównanie kształcie złożonym – w obrębie oceanów o kształcie geoidy, zaś w obrębie lądów o kształcie nieregularnym (góry, wyżyny, niziny) zbliżonym do elipsoidy kardioidalnej. W pewnym uproszczeniu (na klimat co znaczy.

Czym jest Klimat znaczenie w Słownik geografia K .

  • Dodano:
  • Autor: