spłukiwanie co to jest
Co to jest Spłukiwanie. Gdzie ablacja deszczowa to mechanizm powszechnie występujący na stokach.

Czy przydatne?

Co to jest Spłukiwanie

Gdzie występuje: Spłukiwanie, a więc ablacja deszczowa to mechanizm powszechnie występujący na stokach nawet o bardzo niewielkim nachyleniu. Bazuje on na zmywaniu cząstek zwietrzeliny poprzez wody deszczowe spływające po stoku. Intensywność spłukiwania zależy nie tylko od wielkości opadu, lecz i od stopnia nachylenia stoku, podatności zwietrzeliny i pokrycia terenu. Najsilniej spłukiwaniu podlegają stoki pozbawione pokrywy roślinnej, na przykład świeżo zaorane. Spłukiwanie zachodzące na stokach rolniczych prowadzi o silnie niekorzystnego dla rolnictwa zjawiska tak zwany erozji gleb. W konsekwencji intensywnego spłukiwania powstają na stokach niewielkie linijne zagłębienia – żłobki deszczowe

Definicja Struktury Tektoniczne:
Co to jest ziemskiej nie są przypadkowo rozmieszczone;prawidłowościami ich ułożenia zajmuje się odrębny dział geologii– tektonika. W naturalnych, niezakłóconych poprzez wpływ mechanizmów tektonicznych spłukiwanie co to jest.
Definicja Szata Roślinna:
Co to jest roślinności w geosystemie kuli ziemskiej zależy odczynników klimatycznych, wodnych, glebowych i antropogenicznych.główną rolę odgrywają impulsy klimatyczne, powiązane z nierównomiernym nagrzewaniem spłukiwanie definicja.

Czym jest Spłukiwanie znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: