ziemi powierzchni co to jest
Co to jest Ukształtowanie powierzchni Ziemi. Gdzie powierzchnię kuli ziemskiej, wynoszącą 510 066.

Czy przydatne?

Co to jest Ukształtowanie powierzchni Ziemi

Gdzie występuje: Na ogólną powierzchnię kuli ziemskiej, wynoszącą 510 066 tys.km2, lądy stanowią 29,2%, a więc 148 999 tys. km2. Rozmieszczenie lądów jest bardzo nierównomierne; na półkuli północnej lądy zajmują około 39%, na półkuli południowej tylko 19%. Większe fragmenty lądowe na Ziemi noszą nazwę kontynentów, mniejsze zaś wysp. Wyspy występują pojedynczo albo w ekipach, które noszą nazwę archipelagów. Archipelag może mieć postać roju (wyspy rozmieszczone bezładnie) albo łańcucha (wyspy ułożone rzędem w okolicy siebie). Łącznie wyspy zajmują około 9,9 mln km2, co stanowi 6,7%wszystkich lądów na kuli ziemskiej.Linia brzegowa kontynentów, a również nie wszystkich wysp jest regularnie silnie urozmaicona; występują półwyspy (części lądu otoczone ze trzech stron wodami), zakończone przylądkami. Za największy półwysep świata uważane jest Płw. Arabski (2,78 mln km2), położony w pd.-zach. Azji. Półwyspy z resztą lądu, a również nie wszystkie kontynenty łączą się niekiedy ze sobą wąskimi przesmykami.Podobnie jak ukształtowanie poziome, ukształtowanie pionowe lądów na kuli ziemskiej cechuje się ogromnym zróżnicowaniem, zarówno wysokościowym (hipsometrycznym), jak i bogactwem form terenu. Na w miarę niewielkich przestrzeniach występują – regularnie w bezpośrednim sąsiedztwie – obszary nizinne, wyżynne i górskie. Badaniem ukształtowania powierzchni Ziemi zajmuje się geomorfologia.ok. 0,6% powierzchni lądów znajduje się poniżej poziomu morza. Obszary takie noszą nazwę depresji. Najgłębsza depresja na świecie (396 m p.p.m.) znajduje się w rowie tektonicznym Morza Martwego, w pd.-zach. Azji.Niziny to ogromne formy powierzchni Ziemi, położone na niewielkiej wysokości nad poziomem morza. Górny zasięg nizin ustala się zazwyczaj na 200 m n.p.m., lecz niektórzy geografowie przyjmują 300, a nawet500 m. Powierzchnia niziny może mieć charakter kompletnie płaski,falisty albo niekiedy pagórkowaty. Region nizinny, zazwyczaj pagórkowaty z licznymi jeziorami nosi nazwę pojezierza. Rozległe zespoły nizin, w obrębie których mogą pojawiać się niewielkie obszary wyżynne a nawet kadłubowe pasma górskie, noszą nazwę niżu.Niziny obejmują tylko około 7% powierzchni kuli ziemskiej, jednak ze względu dogodnych warunków dla życia człowieka są najgęściej zaludnione, intensywnie używane gospodarczo i poprzez są to obszarami najsilniej przekształconymi poprzez działalność człowieka.Wyżynami tytułujemy ogromne formy powierzchni Ziemi, położone przynajmniej na wys. 250 m n.p.m. i cechujące się wysokością względną wynoszącą najmniej kilkadziesiąt metrów, w miarę słabo urozmaiconą rzeźbą, nieprzybierającą jednak charakteru górskiego i regularnie w miarę głębokim rozcięciem, szczególnie na obrzeżach, poprzez doliny rzeczne. Obszary wyżynne występują na bardzo różnych wysokościach, od 250-500 m n.p.m. (jak Wyżyna Małopolska) po kilka tys. metrów n.p.m. (Wyżyna Tybetańska w Azji).Obszary wyżynne występują na wszystkich kontynentach, szczególnie jednak rozległe wyżyny znajdują się w Afryce, Azji i w zach. Australii i w Ameryce Pd. Rozległą wyżynę tworzy także wnętrze Grenlandii i wsch. Antarktyda.Góry to formy powierzchni terenu cechujące się sporymi (ponad300 m) wysokościami względnymi i znacznymi nachyleniami stoków. Wysokości bezwzględne gór są silnie zróżnicowane, od kilkuset do blisko dziewięciu tys. metrów. Pod względem genetycznym wyróżniamy góry:• fałdowe (powstałe w konsekwencji wypiętrzenia i fałdowania skał),• zrębowe (powstałe w konsekwencji wypiętrzenia blokowego),• wulkaniczne (powstałe w konsekwencji erupcji wulkanicznych),• krawędziowe (powstałe w konsekwencji rozcięcia wysokich progów wyżynnych).z racji na kształt obszaru górskiego wyróżniamy pojedyncze góry (częste w razie wulkanów lub tak zwany gór wyspowych, i zespoły (ekipy) gór tworzących niekiedy zwarte masywy górskie (na przykład Masyw Kilimandżaro), a częściej wydłużone pasma górskie (na przykład Wogezy). Zespoły pasm górskich, wspólnie z oddzielającymi je dolinami i kotlinami noszą nazwę łańcuchów górskich (na przykład Alpy). Niekiedy zespoły łańcuchów górskich zazwyczaj powiązanych ze sobą genetycznie, ustala się jako mechanizmy górskie; na przykład andyjski mechanizm górski.Powierzchnia Ziemi – postrzegana zazwyczaj jako coś niezmiennego– ulega w rzeczywistości nieustannym przeobrażeniom. Jej współczesny wygląd jest efektem starcia dwóch przeciwstawnie działających zespołów mechanizmów: endogenicznych, a więc wewnętrznych, zmierzających do wypiętrzania powierzchni Ziemi, i egzogenicznych, a więc zewnętrznych, zmierzających do jej obniżenia (degradacji). Mechanizmy te określamy mianem morfogenetycznych, morfologicznych albo morfogenicznych. Kształtują one rzeźbę powierzchni Ziemi, powodując powstawanie, przeobrażanie i niszczenie (degradację) form terenu

Definicja Ukształtowanie Dna Oceanów:
Co to jest pionowe dna oceanów jest prawie równie złożone,jak obszarów lądowych. Kluczowymi makroformami dna oceanicznego są:• szelfy, a więc półki kontynentalne, stanowiące zalane wodami mórz brzeżne części ukształtowanie powierzchni ziemi co to jest.
Definicja Ujścia Rzeczne:
Co to jest wpada do morza albo do innej rzeki, nosi nazwę ujścia rzecznego. Wyróżniamy dwa kluczowe typy ujść rzecznych – deltowe i lejkowate. Ujścia lejkowate (estuaria) występują w miejscach, gdzie ukształtowanie powierzchni ziemi definicja.

Czym jest Ukształtowanie powierzchni znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: