ziemi powierzchni co to jest
Co to jest Ukształtowanie powierzchni Ziemi. Gdzie powierzchnię kuli ziemskiej, wynoszącą 510 066.

Czy przydatne?

Co to jest Ukształtowanie powierzchni Ziemi

Gdzie występuje Ukształtowanie powierzchni Ziemi: Na ogólną powierzchnię kuli ziemskiej, wynoszącą 510 066 tys.km2, lądy stanowią 29,2%, a więc 148 999 tys. km2. Rozmieszczenie lądów jest bardzo nierównomierne; na półkuli północnej lądy zajmują około 39%, na półkuli południowej tylko 19%. Większe fragmenty lądowe na Ziemi noszą nazwę kontynentów, mniejsze zaś wysp. Wyspy występują pojedynczo albo w ekipach, które noszą nazwę archipelagów. Archipelag może mieć postać roju (wyspy rozmieszczone bezładnie) albo łańcucha (wyspy ułożone rzędem w okolicy siebie). Łącznie wyspy zajmują około 9,9 mln km2, co stanowi 6,7%wszystkich lądów na kuli ziemskiej.Linia brzegowa kontynentów, a również nie wszystkich wysp jest regularnie silnie urozmaicona; występują półwyspy (części lądu otoczone ze trzech stron wodami), zakończone przylądkami. Za największy półwysep świata uważane jest Płw. Arabski (2,78 mln km2), położony w pd.-zach. Azji. Półwyspy z resztą lądu, a również nie wszystkie kontynenty łączą się niekiedy ze sobą wąskimi przesmykami.Podobnie jak ukształtowanie poziome, ukształtowanie pionowe lądów na kuli ziemskiej cechuje się ogromnym zróżnicowaniem, zarówno wysokościowym (hipsometrycznym), jak i bogactwem form terenu. Na w miarę niewielkich przestrzeniach występują – regularnie w bezpośrednim sąsiedztwie – obszary nizinne, wyżynne i górskie. Badaniem ukształtowania powierzchni Ziemi zajmuje się geomorfologia.ok. 0,6% powierzchni lądów znajduje się poniżej poziomu morza. Obszary takie noszą nazwę depresji. Najgłębsza depresja na świecie (396 m p.p.m.) znajduje się w rowie tektonicznym Morza Martwego, w pd.-zach. Azji.Niziny to ogromne formy powierzchni Ziemi, położone na niewielkiej wysokości nad poziomem morza. Górny zasięg nizin ustala się zazwyczaj na 200 m n.p.m., lecz niektórzy geografowie przyjmują 300, a nawet500 m. Powierzchnia niziny może mieć charakter kompletnie płaski,falisty albo niekiedy pagórkowaty. Region nizinny, zazwyczaj pagórkowaty z licznymi jeziorami nosi nazwę pojezierza. Rozległe zespoły nizin, w obrębie których mogą pojawiać się niewielkie obszary wyżynne a nawet kadłubowe pasma górskie, noszą nazwę niżu.Niziny obejmują tylko około 7% powierzchni kuli ziemskiej, jednak ze względu dogodnych warunków dla życia człowieka są najgęściej zaludnione, intensywnie używane gospodarczo i poprzez są to obszarami najsilniej przekształconymi poprzez działalność człowieka.Wyżynami tytułujemy ogromne formy powierzchni Ziemi, położone przynajmniej na wys. 250 m n.p.m. i cechujące się wysokością względną wynoszącą najmniej kilkadziesiąt metrów, w miarę słabo urozmaiconą rzeźbą, nieprzybierającą jednak charakteru górskiego i regularnie w miarę głębokim rozcięciem, szczególnie na obrzeżach, poprzez doliny rzeczne. Obszary wyżynne występują na bardzo różnych wysokościach, od 250-500 m n.p.m. (jak Wyżyna Małopolska) po kilka tys. metrów n.p.m. (Wyżyna Tybetańska w Azji).Obszary wyżynne występują na wszystkich kontynentach, szczególnie jednak rozległe wyżyny znajdują się w Afryce, Azji i w zach. Australii i w Ameryce Pd. Rozległą wyżynę tworzy także wnętrze Grenlandii i wsch. Antarktyda.Góry to formy powierzchni terenu cechujące się sporymi (ponad300 m) wysokościami względnymi i znacznymi nachyleniami stoków. Wysokości bezwzględne gór są silnie zróżnicowane, od kilkuset do blisko dziewięciu tys. metrów. Pod względem genetycznym wyróżniamy góry:• fałdowe (powstałe w konsekwencji wypiętrzenia i fałdowania skał),• zrębowe (powstałe w konsekwencji wypiętrzenia blokowego),• wulkaniczne (powstałe w konsekwencji erupcji wulkanicznych),• krawędziowe (powstałe w konsekwencji rozcięcia wysokich progów wyżynnych).z racji na kształt obszaru górskiego wyróżniamy pojedyncze góry (częste w razie wulkanów lub tak zwany gór wyspowych, i zespoły (ekipy) gór tworzących niekiedy zwarte masywy górskie (na przykład Masyw Kilimandżaro), a częściej wydłużone pasma górskie (na przykład Wogezy). Zespoły pasm górskich, wspólnie z oddzielającymi je dolinami i kotlinami noszą nazwę łańcuchów górskich (na przykład Alpy). Niekiedy zespoły łańcuchów górskich zazwyczaj powiązanych ze sobą genetycznie, ustala się jako mechanizmy górskie; na przykład andyjski mechanizm górski.Powierzchnia Ziemi – postrzegana zazwyczaj jako coś niezmiennego– ulega w rzeczywistości nieustannym przeobrażeniom. Jej współczesny wygląd jest efektem starcia dwóch przeciwstawnie działających zespołów mechanizmów: endogenicznych, a więc wewnętrznych, zmierzających do wypiętrzania powierzchni Ziemi, i egzogenicznych, a więc zewnętrznych, zmierzających do jej obniżenia (degradacji). Mechanizmy te określamy mianem morfogenetycznych, morfologicznych albo morfogenicznych. Kształtują one rzeźbę powierzchni Ziemi, powodując powstawanie, przeobrażanie i niszczenie (degradację) form terenu
Co znaczy Ukształtowanie Dna Oceanów:
Porównanie pionowe dna oceanów jest prawie równie złożone,jak obszarów lądowych. Kluczowymi makroformami dna oceanicznego są:• szelfy, a więc półki kontynentalne, stanowiące zalane wodami mórz brzeżne części ukształtowanie powierzchni ziemi co znaczy.
Krzyżówka Ujścia Rzeczne:
Dlaczego wpada do morza albo do innej rzeki, nosi nazwę ujścia rzecznego. Wyróżniamy dwa kluczowe typy ujść rzecznych – deltowe i lejkowate. Ujścia lejkowate (estuaria) występują w miejscach, gdzie ukształtowanie powierzchni ziemi krzyżówka.

Czym jest Ukształtowanie powierzchni znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: