wietrzenie co to jest
Co to jest Wietrzenie. Gdzie na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i.

Czy przydatne?

Co to jest Wietrzenie

Gdzie występuje Wietrzenie: Wietrzenie bazuje na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Dzieje się ono pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych – atmosfery, wody i organizmów żywych, zachodzi zarówno na powierzchni Ziemi, jak i w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów. Przebieg i intensywność wietrzenia zależy raczej od rodzaju i odporności skały podlegającej wietrzeniu, warunków termicznych i wilgotnościowych, warunków orograficznych, między innyminachylenia, ekspozycji stoku i występowania świata organicznego.W zależności od rodzaju zachodzących mechanizmów wietrzeniowych wyróżniamy wietrzenie mechaniczne i chemiczne.Wietrzenie mechaniczne prowadzi do zmian fizycznych, a więc rozpadu skały; fundamentalnym faktorem są tu zmiany temp. powietrza i zmiany objętości różnych ciał (obiektów) powodujących rozkruszanie skały; zachodzi w najwyższym stopniu intensywnie w obszarach pozbawionych stałej pokrywy roślinnej. Fundamentalnymi rodzajami wietrzenia mechanicznego są:• wietrzenie insolacyjne,• wietrzenie mrozowe (zamróz),• wietrzenie solne,• wietrzenie ilaste,• wietrzenie organiczne,• wietrzenie antropogeniczne.Wietrzenie chemiczne prowadzi do zmian chemicznych, a więc rozkładu skały. Fundamentalnym faktorem oddziaływującym tu jest woda opadowa, wsiąkająca w głąb skały i zmieniająca jej skład chemiczny. Wietrzenie chemiczne zachodzi w najwyższym stopniu intensywnie w obszarach o znaczących opadach i w miarę wysokich temperaturach, a zatem z strefie równikowej i podrównikowej, a również w strefie umiarkowanej. Fundamentalnymi rodzajami wietrzenia chemicznego są:• rozpuszczanie skał,• utlenianie skał,• uwęglanowianie skał,• uwadnianie skał,• hydroliza.Efektem zachodzenia różnych mechanizmów wietrzeniowych jest powstawanie różnofrakcyjnej zwietrzeliny. Jest ona usuwana i przemieszczana w konsekwencji działania innych mechanizmów morfogenetycznych. Należą do nich: mechanizmy grawitacyjne, spłukiwanie, a więc ablacja, mechanizmy fluwialne (rzeczne), mechanizmy glacjalne (lodowcowe), mechanizmy eoliczne, krasowe i brzegowe
Co znaczy Warunki Przyrodnicze I Społeczno-Ekonomiczne Rozwoju Rolnictwa:
Porównanie działem gospodarki zajmującym się uprawą roślin i hodowlą zwierząt w celu pozyskania żywności i surowców dla przemysłu.Na poziom rozwoju rolnictwa mają wpływ następujące impulsy przyrodnicze: warunki wietrzenie co znaczy.
Krzyżówka Wydobycie I Hutnictwo Rud Metali Nieżelaznych:
Dlaczego pozyskuje się z boksytów, jego wytop jest bardzo energochłonny, dlatego także huty aluminium lokalizuje się zwykle w sąsiedztwie elektrowni, szczególnie w krajach produkujących spore ilości energii wietrzenie krzyżówka.
Co to jest Wyżywienie – Obszary Nadwyżek I Niedoborów Żywności:
Jak lepiej technologicznego i rozwoju produkcji żywności nadal w wielu krajach świata istnieją problemy niedożywienia i głodu.Wynikają one raczej z gwałtownego wzrostu liczby ludności (eksplozji demograficznej wietrzenie co to jest.

Czym jest Wietrzenie znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: