płynące wody co to jest
Co to jest Wody płynące. Gdzie kuli ziemskiej tylko w bardzo nielicznych miejscach ma charakter.

Czy przydatne?

Co to jest Wody płynące

Gdzie występuje: Powierzchnia lądów kuli ziemskiej tylko w bardzo nielicznych miejscach ma charakter kompletnie płaski; w większości jest mniej albo bardziej nachylona. Stąd pochodząca z opadów woda (a ściślej ta jej część, która nie ulegnie parowaniu albo infiltracji) spływa po powierzchni gruntu z miejsc wyżej położonych w kierunku miejsc położonych niżej. Spływające wody tworzą powiązany ze sobą mechanizm cieków wodnych. Mniejsze cieki (strumienie, potoki) łączą się w rzeki, te natomiast łączą się ze sobą, tworząc mechanizmy rzeczne. Rzeki kończą swój bieg w morzach albo – w razie obszarów bezodpływowych, w śródlądowych jeziorach albo bagnach. Niekiedy– w obszarach pustynnych – rzeki etapowo zanikają, a ich wody w całości wyparowują albo wsiąkają w grunt.region, z którego wody powierzchniowe spływają do określonego, wskazanego miejsca, nosi nazwę zlewni. Poszczególne zlewnie oddzielają od siebie działy wodne; w ich obrębie wody opadowe spływają zarówno do jednej jak, i do drugiej zlewni. Zlewnia całej rzeki, aż do jej ujścia, nosi nazwę dorzecza; zlewnia morza albo oceanu – zlewiska. Obszary, z którego wody powierzchniowe nie odpływają do morza – to obszary bezodpływowe

Definicja Wydobycie Rud Żelaza I Produkcja Stali:
Co to jest gospodarce światowej odgrywa także wydobycie rud metali. Największe znaczenie z racji na rozmiar wydobycia mają rudy żelaza, których wydobycie w 2001r. wyniosło 1060 mln ton. Największą ich część wody płynące.
Definicja Wody Podziemne:
Co to jest stanowią około 1,7% zasobów wodnych hydrosfery, w tym aż powyżej 30% zasobów wód słodkich. Z racji na pochodzenie wody podziemne dzielimy na:• wody infiltracyjne, pochodzące z opadów i wsiąkające w wody płynące.
Definicja Wietrzenie:
Co to jest na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Dzieje się ono pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych – atmosfery, wody i wody płynące.

Czym jest Wody płynące znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: