płynące wody co to jest
Co to jest Wody płynące. Gdzie kuli ziemskiej tylko w bardzo nielicznych miejscach ma charakter.

Czy przydatne?

Co to jest Wody płynące

Gdzie występuje: Powierzchnia lądów kuli ziemskiej tylko w bardzo nielicznych miejscach ma charakter kompletnie płaski; w większości jest mniej albo bardziej nachylona. Stąd pochodząca z opadów woda (a ściślej ta jej część, która nie ulegnie parowaniu albo infiltracji) spływa po powierzchni gruntu z miejsc wyżej położonych w kierunku miejsc położonych niżej. Spływające wody tworzą powiązany ze sobą mechanizm cieków wodnych. Mniejsze cieki (strumienie, potoki) łączą się w rzeki, te natomiast łączą się ze sobą, tworząc mechanizmy rzeczne. Rzeki kończą swój bieg w morzach albo – w razie obszarów bezodpływowych, w śródlądowych jeziorach albo bagnach. Niekiedy– w obszarach pustynnych – rzeki etapowo zanikają, a ich wody w całości wyparowują albo wsiąkają w grunt.region, z którego wody powierzchniowe spływają do określonego, wskazanego miejsca, nosi nazwę zlewni. Poszczególne zlewnie oddzielają od siebie działy wodne; w ich obrębie wody opadowe spływają zarówno do jednej jak, i do drugiej zlewni. Zlewnia całej rzeki, aż do jej ujścia, nosi nazwę dorzecza; zlewnia morza albo oceanu – zlewiska. Obszary, z którego wody powierzchniowe nie odpływają do morza – to obszary bezodpływowe

Definicja Współrzędne Geograficzne:
Co to jest nawiązuje sieć południków i równoleżników– umownych (nieistniejących w rzeczywistości) linii, krzyżujących się ze sobą, tworzących siatkę geograficzną. Równoleżników i południków na powierzchni wody płynące.
Definicja Wulkanizm I Plutonizm:
Co to jest tytułujemy ogół mechanizmów związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów wulkanicznych z głębi skorupy ziemskiej na ich powierzchnię. Wulkanizm należy do mechanizmów endogenicznych wody płynące.
Definicja Wyżywienie – Obszary Nadwyżek I Niedoborów Żywności:
Co to jest technologicznego i rozwoju produkcji żywności nadal w wielu krajach świata istnieją problemy niedożywienia i głodu.Wynikają one raczej z gwałtownego wzrostu liczby ludności (eksplozji demograficznej wody płynące.

Czym jest Wody płynące znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: