wyżywienie obszary nadwyżek co to jest
Co to jest Wyżywienie – obszary nadwyżek i niedoborów żywności. Gdzie technologicznego i rozwoju.

Czy przydatne?

Co to jest Wyżywienie – obszary nadwyżek i niedoborów żywności

Gdzie występuje: Mimo postępu technologicznego i rozwoju produkcji żywności nadal w wielu krajach świata istnieją problemy niedożywienia i głodu.Wynikają one raczej z gwałtownego wzrostu liczby ludności (eksplozji demograficznej) w krajach rozwijających się, któremu nie towarzyszył równie błyskawiczny przyrost produkcji rolnej. Na świecie istnieją spore dysproporcje w produkcji rolnej, państwa rozwinięte borykają się z nadwyżkami, w trakcie gdy w krajach rozwijających się jest ona niewystarczająca. Przeważnie także państwa te nie mają wystarczających środków na jej import. Innymi powodami występowania obszarów głodu i niedożywienia są: klęski żywiołowe (na przykład susze albo powodzie), konflikty zbrojne, niski poziom rozwoju rolnictwa czy ograniczenia kulturowo-religijne (na przykład Indie). Dobowa wartość energetyczna pożywienia powinna wynosić minimum2400 kilokalorii i odpowiednią liczba białka (60-80 gramów)witamin i mikroelementów. Dlatego także odznacza się dwie kategorie głodu i niedożywienia: głód ilościowy wynikający ze zbyt niskiej wartości kalorycznej pożywienia i głód jakościowy wywołany niedoborem białka, witamin albo mikroelementów. Głód jakościowy jest także bardzo niebezpieczny bo skutkuje sporo groźnych chorób (na przykład szkorbut, beri-beri). Wg szacunków FAO w roku 2001 żyło na świecie około 842 mln osób niedożywionych i głodujących. Największą ich część (798 mln)stanowili mieszkańcy krajów rozwijających się. W byłych krajach socjalistycznych liczbę ludności niedożywionej szacowano na mniej więcej 34 mln, zaś w krajach rozwiniętych jedynie na mniej więcej 10 mln. Największa liczba ludności niedożywionej żyje w Azji – 505 mln, z czego najwięcej w Indiach (214 mln) i Chinach (135 mln). Na drugim miejscu pod względem liczby ludności niedożywionej znajdowała się Afryka Subsaharyjska (198 mln), na trzecim Ameryka Łacińska i Karaiby (53 mln)

Definicja Współrzędne Geograficzne:
Co to jest nawiązuje sieć południków i równoleżników– umownych (nieistniejących w rzeczywistości) linii, krzyżujących się ze sobą, tworzących siatkę geograficzną. Równoleżników i południków na powierzchni wyżywienie – obszary nadwyżek i niedoborów żywności.
Definicja Wulkanizm I Plutonizm:
Co to jest tytułujemy ogół mechanizmów związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów wulkanicznych z głębi skorupy ziemskiej na ich powierzchnię. Wulkanizm należy do mechanizmów endogenicznych wyżywienie – obszary nadwyżek i niedoborów żywności.
Definicja Wykorzystanie Surowców Mineralnych – Przemysł Wydobywczy:
Co to jest dzieli się przeważnie na:• surowce energetyczne – węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, pierwiastki promieniotwórcze;• surowce metaliczne (rudy metali) – rudy żelaza (na wyżywienie – obszary nadwyżek i niedoborów żywności.

Czym jest Wyżywienie – obszary nadwyżek znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: