zboża co to jest
Co to jest Zboża. Gdzie żywieniowymi świata są zboża, do ekipy tej zalicza się: pszenicę, ryż.

Czy przydatne?

Co to jest Zboża

Gdzie występuje Zboża: Głównymi roślinami żywieniowymi świata są zboża, do ekipy tej zalicza się: pszenicę, ryż, kukurydzę i żyto, owies, jęczmień, proso i sorgo. Łącznie w latach 1998-2000 zboża zajmowały blisko 47% ogólnego areału gruntów ornych, sadów i plantacji na świecie.Pszenica – jest głównym zbożem chlebowym świata, ma spore wymogi glebowe. Uprawiana jest w strefie klimatycznej umiarkowanej i zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Jej zbiory wahają się od 560 do 600 mln ton rocznie, a kluczowymi obszarami upraw są: strefa od pn. Kazachstanu po jez. Bajkał, od Niz.Mandżurskiej po Niz. Chińską, w części południowej pas od Wyż.Anatolijskiej (Turcja) po północną część Wyż. Irańskiej, Mezopotamię i dolinę Indusu, pn.-zach. Indie (Pendżab) i Niz. Gangesu,w Europie strefa ciągnąca się od pn.-zach. Hiszpanii, poprzez Francję,południowe Niemcy, Niz. Węgierską i Wołoską, południową i środkową Polskę, po obszary stepowe Ukrainy i Powołża w Rosji, w Ameryce Północnej obejmuje część Ogromnej Równiny Prerii w stanach zjednoczonych ameryki i pd.-zach. Kanadzie i tereny na południe od Ogromnych Jezior, a również Pampa w Argentynie i południe Brazylii w Ameryce Pd.Ryż – to jest roślina klimatu gorącego i wilgotnego, wywodząca się z południowo-wschodniej Azji. Występuje w dwóch odmianach,tak zwany ryżu mokrego (nizinnego, wymagającego sporych ilości wody) i ryżu suchego (górskiego). W zależności od odmiany potrzeba od 3 do 9 miesięcy, ?Xeby zboże dojrzało, w regionach o długim okresie wegetacji możliwe są nawet trzykrotne zbiory pośrodku roku. Uprawy ryżu dominują raczej w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, gdzie ono jest kluczowym zbożem żywnościowym. Rozmiar zbiorów kształtuje się pomiędzy 550-600 mln ton rocznie, a powyżej połowę światowych zbiorów dostarczają Chiny i Indie.Kukurydza – to jest trzecie główne zboże uprawiane na świecie,wywodzące się z Ameryki Środkowej i Południowej. Wymaga klimatu podzwrotnikowego albo umiarkowanego ciepłego z temperaturami do30° C i 5-miesięcznego okresu wegetacji. W państwach słabo rozwiniętych uprawiana jest w celach żywieniowych, zaś w państwach wysokorozwiniętych stanowi raczej paszę dla zwierząt (trzody chlewnej i drobiu). Jej zbiory wahają się w granicach 600 mln ton rocznie,a kluczowymi regionami uprawy są: centralno-wschodnia część USA,Wyż. Meksykańska i Brazylijska i Niz. La Platy i Pampa w Argentynie. W Azji uprawy koncentrują się raczej na Niz. Mandżurskiej, Chińskiej i Gangesu, zaś w Europie w pasie od Portugalii poprzez północną Hiszpanię, południową Francję, Włochy, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Ukrainę aż po Powołże w Rosji. Pszenica Ryż Kukurydza Kraj mln ton % Kraj mln ton % Kraj mln ton % Świat 582,7 100,0 Świat 592,8 100,0 Świat 609,2 100,0 Chiny 93,5 16,0 Chiny 181,5 30,6 USA 241,5 39,6 Indie 68,5 11,7 Indie 131,9 22,2 Chiny 115,8 19,0 USA 53,3 9,1 Indonezja 50,1 8,5 Brazylia 41,4 6,8 Rosja 46,9 8,0 Bangladesz 39,1 6,6 Meksyk 18,6 3,1 Francja 31,7 5,4 Wietnam 31,9 5,4 Francja 16,5 2,7 Jęczmień – jego znaczenie jest o sporo mniejsze niż wymienionych przedtem zbóż. Ma on jednak spore możliwości przystosowywania się do niekorzystnych warunków środowiska, dlatego uprawiany jest zarówno najdalej na północ i południe w okolicach koła podbiegunowego (jęczmień jary), jak i w strefie suchych stepów i półpustyń (jęczmień ozimy). Rozmiar zbiorów wynosiła w roku 2001 blisko 134 mln ton, a kluczowymi producentami były: Rosja(12,7% światowych zbiorów), Niemcy (10,2%), Kanada (8,3%), Francja (7,4%).Żyto – ma małe wymogi klimatyczne i glebowe, uprawiane jest raczej w Europie, na północ od pasa pszenicznego w klimacie umiarkowanym chłodnym. Jest zarówno zbożem chlebowym, jaki paszowym, jednak jego znaczenie w skali świata jest niewielkie.W 2001r. zbiory wyniosły niecałe 23 mln ton, z czego 69%światowej produkcji dostarczyły trzy państwa: Rosja (25,1%), Niemcy (22,5%) i Polska (21,4%).Owies – jest uprawiany raczej jako pasza dla koni i rozmieszczenie jego upraw pokrywa się w zasadzie z rozmieszczeniem chowu tych zwierząt. Owies ma niskie wymogi glebowe i klimatyczne.Najlepiej udaje się w klimacie wilgotnym umiarkowanie chłodnym,uprawiany jest także w górach i na dalekiej północy. Jego zbiory wynosiły w 2001r. około 26 mln ton, a kluczowymi producentami były: Rosja (23,3% światowych zbiorów), Kanada (10,8%), USA (7,3%) i Finlandia (5,3%).Proso i sorgo – są istotnymi zbożami żywieniowymi w krajach afrykańskich i azjatyckich. Wyróżnia się odpornością na suszę i dlatego może być uprawiane na południe od Sahary, na Wyż. Dekańskiej w Indiach, środkowym Meksyku i suchych częściach Ogromnych Równin Prerii. Światowa produkcja prosa sięgnęła w 2001r. 29 mln ton, a kluczowymi producentami były: Indie (35,4%), Nigeria (20,5%) i Chiny (13,5%). Światowa produkcja sorga jest znacząco większa i wynosiła w tym samym roku66 mln ton, zaś głównymi jego producentami byli: USA (22,5%), Indie (17%), Nigeria (11%)
Co znaczy Zjawiska Sejsmiczne:
Porównanie orogenetycznym i wulkanicznym regularnie towarzyszą zjawiska sejsmiczne – trzęsienia ziemi. To są nagłe, z reguły krótkotrwałe ruchy (drgania, uderzenia, kołysania) skorupy ziemskiej, spowodowane zboża co znaczy.
Krzyżówka Zróżnicowanie Produkcji Roślinnej Na Świecie:
Dlaczego sady i plantacje zajmują jedynie 11,5% ogółu zamieszkanych kontynentów, to uprawiane na tym terenie rośliny stanowią podstawę wyżywienia ludności świata, zapewniają pasze dla zwierząt, a również zboża krzyżówka.
Co to jest Zróżnicowanie Poziomu Produkcji Rolnej:
Jak lepiej intensywności produkcji rolnej rolnictwo można podzielić na intensywne i ekstensywne.Rolnictwo intensywne cechuje się sporymi nakładami kapitałów (mechanizacja, sztuczne nawożenie, środki ochrony zboża co to jest.

Czym jest Zboża znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: