zróżnicowanie poziomu rozwoju co to jest
Co to jest Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw świata. Gdzie społeczno.

Czy przydatne?

Co to jest Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw świata

Gdzie występuje Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw świata: Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów współczesnego świata jest bardzo zróżnicowany, co jest rezultatem uwarunkowań natury przyrodniczej (na przykład negatywne warunki do rozwoju rolnictwa, brak surowców mineralnych), politycznej (na przykład konflikty zbrojne, niestabilne i nieudolne rządy, izolacja na arenie międzynarodowej), socjalnej (na przykład słabo rozwinięta oświata i opieka medyczna, co wpływa na niską jakość siły roboczej), gospodarczej (na przykład brak rozwiniętego przemysłu i tradycji przemysłowych, słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna) i historycznej (na przykładprzeszłość kolonialna).W porównaniach międzynarodowych przeważnie wykorzystywanym parametrem poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów jest rozmiar produktu krajowego brutto (PKB), produktu narodowego brutto (PNB) albo dochodu narodowego brutto przypadająca na jednego mieszkańca i podawana przeważnie w dolarach.Wielkości PKB w dolarach USA zniekształca jednak prawdziwe stosunki cen i dochodów w krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo.W wielu państwach rzeczywiste możliwości nabywcze walut są wyższe niż po ich przeliczeniu na dolary wg oficjalnego kursu. Dlatego także w celu uzyskania rzeczywistej pozycji danego państwa w gospodarce światowej oblicza się wytwór krajowy brutto, korzystając z przelicznika dolarowego wg jego mocy nabywczej w danym państwie (purchasing-power parity – PPP). Państwa o największym PKB i PKB wg parytetu siły nabywczej (PPP) w 2000 r. Państwa PKB (w mld $) PKB wg PPP (w mld $) PKB w PPP (w dolarach/osobę) USA 9837,4 9612,7 34142 Japonia 4841,6 3394,4 26755 Niemcy 1873,0 2062,2 25103 Wlk. Brytania 1414,6 1404,4 23509 Francja 1294,2 1426,6 24223 Chiny 1080,0 5019,4 3976 Włochy 1074,0 1363,0 23626 Kanada 687,9 856,1 27840 Brazylia 595,5 1299,4 7625 Meksyk 574,5 884,0 9023 Hiszpania 558,6 768,5 19472 Indie 457,0 2395,4 2358 Polska 157,7 349,8 9051 Biorąc pod uwagę poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, państwa świata można podzielić na trzy kluczowe ekipy: Państwa wysoko rozwinięte – zaliczają się do nich wszystkie państwa Europy Zachodniej i Środkowej, Stany Zjednoczone, Kanada, Cypr, Izrael, Japonia, Korea Pd., Singapur, Australia i Nowa Zelandia. Charakteryzują się one:• wysokim poziomem rozwoju wszystkich dziedzin gospodarki;• wysokim poziomem PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca (ponad 10 tys. dolarów);• w strukturze zatrudnienia dominuje obszar usług (ponad 60% ogółu zatrudnionych) przy niewielkim udziale rolnictwa (poniżej 10%);• największy udział w tworzeniu PKB ma obszar usług (ponad 60%) przy niewielkim udziale rolnictwa (poniżej 5%);• wysokim poziomem oświaty (niewielki odsetek analfabetów poniżej 5%) i opieki medycznej (wysoki parametr przeciętnej długości życia);• wysokim poziomem rozwoju infrastruktury transportowej i łączności. Państwa dynamicznie się rozwijające – należy do nich przewarzająca część krajów Ameryki Łacińskiej, nie wszystkie państwa Afryki (RPA, Nigeria, Maroko, Egipt, Algieria) i przewarzająca część krajów Azji i Oceanii.Charakteryzują się one:• stopniowym wzrostem wartości PKB (w razie Chin i tak zwany „Azjatyckich Tygrysów” przyrost ten jest bardzo spory);• stopniowym spadkiem znaczenia rolnictwa w gospodarce (zarówno z racji na udział w tworzeniu PKB, jak i odsetek pracujących w nim osób);• wzrostem znaczenia sektorów przemysłu i usług w tworzeniu PKB i w strukturze zatrudnienia;• sporym zróżnicowaniem wartości PKB przypadającego na1 mieszkańca (pomiędzy 1000 a 10000 dolarów). Państwa opóźnione w rozwoju (stagnujące w rozwoju) – należą do nich raczej najbiedniejsze państwa Afryki, ekipa najbiedniejszych krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Jemen, Laos, Myanmar, Nepal, Kambodża) i najbiedniejsze państwa w Ameryce Łacińskiej (Haiti, Kuba, Salwador, Nikaragua, Honduras). Charakteryzują się one:• niskim parametrem PKB na 1 mieszkańca (poniżej 1000dolarów);• słabo rozwiniętymi sektorami przemysłu i usług;• dominacją zatrudnienia w rolnictwie i sporym udziałem tego sektora w tworzeniu PKB;• niskim poziomem oświaty (wysoki parametr analfabetyzmu) i opieki medycznej (niski parametr przeciętnej długości życia);• sporym uzależnieniem od międzynarodowej pomocy finansowej i żywnościowej
Co znaczy Zboża:
Porównanie żywieniowymi świata są zboża, do ekipy tej zalicza się: pszenicę, ryż, kukurydzę i żyto, owies, jęczmień, proso i sorgo. Łącznie w latach 1998-2000 zboża zajmowały blisko 47% ogólnego areału gruntów zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw świata co znaczy.
Krzyżówka Zjawiska Sejsmiczne:
Dlaczego orogenetycznym i wulkanicznym regularnie towarzyszą zjawiska sejsmiczne – trzęsienia ziemi. To są nagłe, z reguły krótkotrwałe ruchy (drgania, uderzenia, kołysania) skorupy ziemskiej, spowodowane zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw świata krzyżówka.
Co to jest Znaczenie Usług W Gospodarce Światowej:
Jak lepiej obszar gospodarki – w okolicy szeroko rozumianego rolnictwa i przemysłu – obejmujący działalność gospodarczą, która nie bazuje na wytwarzaniu dóbr materialnych, lecz na świadczeniu różnego rodzaju zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw świata co to jest.

Czym jest Zróżnicowanie poziomu rozwoju znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: