fugas forteczna bateria co to jest
Fugas, Forteczna Bateria Artyleryjska, Fort, Floret, Furta Bramna, Forteczna Bateria Pancerna.

Jak to działa F

 • Definicja Falarica Co to jest Falarica- pocisk w kształcie oszczepu miotany ręcznie z machiny miotającej, stosowany w starożytnym Rzymie
 • Definicja Forkiet Co to jest piechotę XVI i XVII w.  wykorzystywane jako podpórka do podpierania lufy muszkietu albo hakownicy w czasie strzelania. Współcześnie forkiet
 • Definicja Flanka Co to jest Flanka- bok, ramię narożnika twierdzy; narożna wieża twierdzy
 • Definicja Fortalicja Co to jest Fortalicja- zobacz: Dwór na kopcu
 • Definicja Fosa Co to jest Fosa- głęboki, przeważnie wypełniany wodą rów otaczający miejsca obronne na przykład twierdzę, zamek, obóz miasto itp
 • Definicja Fasganon Co to jest Fasganon- krótki, prosty i obosieczny miecz stosowany w starożytnej Grecji
 • Definicja Flesza Co to jest Flesza- w fortyfikacji bastionowej szczególna budowla zewnętrzna, która umożliwiała ostrzelanie ukrytych podejść nieprzyjaciela
 • Definicja Flejtuch Co to jest cienka tkanina natłuszczona, wykorzystywana, w broni ładowanej od przodowo, do owijania kuli podkalibrowej. Wylatuje z lufy wspólnie z
 • Definicja Flesz Co to jest Flesz- umocnienia obronne w XVIII- XIX w., składające się z 2 połączonych nasypów, skierowanych w stronę nieprzyjaciela
 • Definicja Falkonet Co to jest i kalibrze ( 55- 70 mm), rodzaj broni odprzodowej używanej w XVI i XVII w. Użytkowana było zarówno w walkach na lądzie ( jako działko
 • Definicja Forteczna bateria pancerna Co to jest obiekt fortyfikacji obronnych złożony z wież pancernych, regularnie także zaopatrzony w wieżę obserwacyjną, magazyny amunicji, izby
 • Definicja Furta bramna Co to jest Furta bramna- wąskie przejście w okolicy bramy warownej
 • Definicja Floret Co to jest szermierka) pochodzenia włosko- hiszpańskiego. Floret mierzy 110 cm i jest skończony aluminiową tulejką. Głownia ma przekrój kwadratowy
 • Definicja Fort Co to jest stałą, przystosowaną do obrony okrężnej, której rozrost przydał na moment XVII i XIX w. Forty były budowlami ziemnymi o obrysie zamkniętym
 • Definicja Forteczna bateria artyleryjska Co to jest obronne, przeważnie mające narys prostokątny, gdzie wał czołowy tworzą stanowiska artylerii oddzielone poprzecznicami, gdzie mogą znajdować
 • Definicja Fugas Co to jest lądowej wykonanej z materiałów wybuchowych, pocisków artyleryjskich a również bomb lotniczych. Tak zrobiona mina była zakopywana w ziemi i

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja Fugas, Forteczna Bateria Artyleryjska, Fort, Floret, Furta Bramna, Forteczna Bateria Pancerna, Falkonet, Flesz, Flejtuch, Flesza, Fasganon, Fosa, Fortalicja informacje.

Co to jest Fugas, Forteczna Bateria Artyleryjska, Fort, Floret, Furta znaczenie.