gwiazda od gród glewia co to jest
Gwiazda (Odznaczenie), Gród, Glewia, Generał Dywizji, Generał Broni, Gdanisko, Gazy Prochowe.

Jak to działa G

 • Definicja Garnizon Co to jest określonej jednostki wojskowej w okresie pokoju i miejscem tym przeważnie jest miasto, miasteczko, fort, zamek, czy osada. Powszechnie
 • Definicja Galeria strzelecka Co to jest stanowiskiem bojowym piechoty znajdującym się na wale fortyfikacji, również na stropie budynków bojowych. Strzelców zabezpieczał ceglany
 • Definicja generał Co to jest oficerów generałów, znajdujący się w hierarchii nad pułkownikiem i pod generałem dywizji.Oznaczenie: 5-ramienna gwiazdka nad wężykiem
 • Definicja Gladius Co to jest rzymskiej. Posiadał obosieczna głownię z  ością w ciągu i ostro zarysowana końcówką. Rękojeść wykonana była z drewna albo rogu, jej trzon
 • Definicja Grodzisko (horodyszcze) Co to jest pozostałość po po grodzie lub osadzie obronnej w formie kolistego (w podstawie) albo wielobocznego wzniesienia, zwykle z zachowanymi
 • Definicja Głownia Co to jest z dwu fundamentalnych części każdej broni siecznej, od rękojeści do sztychu, wykorzystywana do cięcia albo kłucia
 • Definicja Gabion Co to jest wzmacniające skarpę, nasyp ziemny bądź brzeg rzeki. Gabion ma przeważnie formę prostopadłościennego kosza wykonanego z prętów i siatki
 • Definicja Grot Co to jest zakończeniem broni drzewcowych, strzał, a również drzewc chorągwi. Groty miały bardzo różną postać w zależności od rodzaju broni;były
 • Definicja Garand Co to jest skonstruowany poprzez amerykańskiego konstruktora J. Garanda w 1920 r. To jest broń strzelająca ogniem pojedynczym. Dział na zasadzie
 • Definicja Gazy prochowe Co to jest powstałe wskutek spalania w lufie czarnego prochu albo prochu bezdymnego. - produkty spalania ładunku miotającego (prochu czarnego albo
 • Definicja Gdanisko Co to jest funkcję ustępu (latryny). Występowała w zamkach średniowiecznych (w pierwszej kolejności krzyżackich). Znajdowała się w  znacznej
 • Definicja Generał broni Co to jest korpusie oficerów generałów, znajdujący się w hierarchii nad generałem dywizji i pod generałem.Oznaczenie: trzy 5-ramienne gwiazdki nad
 • Definicja Generał dywizji Co to jest korpusie oficerów generałów, znajdujący się w hierarchii nad generłem brygady i pod generałem broni.Oznaczenie: dwie 5-ramienne gwiazdki
 • Definicja Glewia Co to jest składającej się z drzewca o długości powyżej 2 m i grotu w formie szerokiego jednosiecznego noża. Broń ta na wyposażeniu wojsk pojawiła się
 • Definicja Gród Co to jest zlokalizowana w miejscach trudno dostępnych: w międzyrzeczach, na cyplach otoczonych mokradłami, naturalnych wzniesieniach. Gród otoczony
 • Definicja Gwiazda (odznaczenie) Co to jest wojskowe o charakterze pamiątkowym, ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja Gwiazda (Odznaczenie), Gród, Glewia, Generał Dywizji, Generał Broni, Gdanisko, Gazy Prochowe, Garand, Grot, Gabion, Głownia, Grodzisko (Horodyszcze), Gladius informacje.

Co to jest Gwiazda (Odznaczenie), Gród, Glewia, Generał Dywizji znaczenie.