krzyż zasługi wojsk litwy co to jest
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Oświęcimski, Krzyż Na Śląskiej.

Jak to działa K

 • Definicja Kobylenie Co to jest częściami gałęzi, które XVI i XVII w. służyły jako zapory, stosowane do powstrzymania szarżującej kawalerii. Ustawiane były na drogach i w
 • Definicja Komora minowa Co to jest się chodnik minowy, pod fortyfikacją. W komorze umieszczano materiały wybuchowe i detonowano je, niszcząc umocnienia. Komora mogła także
 • Definicja Krzyż i Medal Niepodległości Co to jest odznaczenie wojskowe ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku o Krzyżu i Medalu Niepodległości
 • Definicja Krzyż Walecznych Co to jest odznaczenie przyznawane celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju ...” poprzez walczących w latach 1918-1920 w Legionach
 • Definicja Kleszcze Co to jest Kleszcze- w dawnych fortyfikacjach budowla z ziemi albo murowana, wznoszona przed obwodem obronnym o narysie bastionowym
 • Definicja kontradmirał Co to jest w korpusie oficerów admirałów, znajdujący się w hierarchii nad komandorem i pod wiceadmirałem.Odpowiednik w Wojskach Lądowych i Siłach
 • Definicja Kabura Co to jest Kabura- ( nazwa pochodzi z języka rosyjskiego) futerał skórzany do pistoletu albo rewolweru, przyczepiany najczęściej do pasa głównego
 • Definicja Kasztel Co to jest i na Węgrzech siedziba rycerska albo kasztelana ( urzędnik lokalny zajmujący się administracją, obroną, sądownictwem
 • Definicja kapitan Co to jest korpusie oficerów młodszych w Wojsku Polskim, znajdujący się w hierarchii nad porucznikiem.Oznaczenie: cztery 5-ramienne gwiazdki nad
 • Definicja Kawaliera Co to jest obiekt muru obronnego, zwykle umieszczana w narożach. Służyła w pierwszej kolejności do obserwacji i czasem do obrony
 • Definicja kapral Co to jest podoficerów w Wojsku Polskim, znajdujący się w hierarchii nad starszym szeregowym i pod starszym kapralem.Oznaczenie: 2 poziome belki
 • Definicja Kasba Co to jest krajów Maghrebu w Afryce Północnej, zwykle znajdująca się na najwyższym miejscu w mieście, górujący nad nim ufortyfikowany zespół obronny
 • Definicja Kazamata Co to jest schron o dużej wytrzymałości, murowany o ceglanym sklepieniu, przystosowany do prowadzenia z nich ognia strzeleckiego. Drugie znaczenie
 • Definicja Kojec Co to jest Kojec-  z tego umocnienia prowadzono efektywny ostrzał wzdłuż fosy. Kojec usytuowany był w środku skarpy i wysunięty przed nią
 • Definicja Komandor porucznik Co to jest korpusie oficerów starszych, znajdujący się w hierarchii nad komandorem podporucznikiem i pod komandorem.Odpowiednik w Wojskach Lądowych i
 • Definicja Kopuła pancerna Co to jest żelbetonowe przykrycie schronu bojowego, mające postać, kopulastej czaszy z otworami strzelniczymi pozwalającymi na prowadzenie obserwacji
 • Definicja Krzyż Bitwy pod Lenino Co to jest odznaczenie ustanowione ustawą z dnia 26 maja 1988 roku w 45 rocznicę bitwy pod Lenino. Odznaczenie to upamiętniało walczących w bitwie pod
 • Definicja Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino Co to jest odznaczenie wojskowe nadawane dla upamiętnienia czynów walczących na włoskiej ziemi żołnierzy 2 korpusu, którzy brali udział w walkach o
 • Definicja Ksar Co to jest siedziby plemienna występujące na terenie aktualnych krajów Maghrebu, raczej w Maroku. Regularnie ksar był budowany w oazach na szlakach
 • Definicja Kurtyna Co to jest bastionowym. To jest prosty odcinek wału ziemnego, regularnie umocnionego murem z cegły albo kamienia, cofnięty względem bastionów, łączy
 • Definicja Kartacz Co to jest napełniany początkowo kawałkami metalu ( tak zwany siekańcami), w późniejszych czasach metalowymi kulkami, znajdującymi się w lekkiej
 • Definicja Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Co to jest Zbrojnych na ZachodziePolskie odznaczenie wojskowe nadawane dla upamiętnienia, jako słowo szacunku i uznania dla czynu zbrojnego na
 • Definicja Krzyż Armii Krajowej Co to jest nadawane dla żołnierzy Armii krajowej, a również innych organizacji związanych AK i ją poprzedzających dla upamiętnienia wysiłków żołnierzy
 • Definicja Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego Co to jest Polskie odznaczenie wojskowe ustanowiono zarządzeniem Porady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych z dnia 14 grudnia 1944. W 1992 roku
 • Definicja komandor Co to jest korpusie oficerów starszych, znajdujący się w hierarchii nad komandorem porucznikiem i pod kontradmirałem.Odpowiednik w Wojskach Lądowych i
 • Definicja Kozły hiszpańskie Co to jest początków XX w. kozły były drewnianymi umocnieniami chroniącą piechotę i tabory przed atakiem jazdy, w XX w. zastąpiły je zasieki z drutu
 • Definicja Krzyż i Medal Ochotniczy za Wojnę Co to jest Polskie odznaczenie wojskowe ustanowione przed II wojną światową w 1939 roku. Nadawanie krzyża odbywało się poprzez Prezydenta
 • Definicja Kapitan marynarki Co to jest wojskowy w korpusie oficerów młodszych, znajdujący się w hierarchii nad porucznikiem marynarki i pod komandorem podporucznikiem.Odpowiednik
 • Definicja Kaponiera Co to jest pozwalający na prowadzenie ognia w dwóch przeciwnych kierunkach. Kaponiery występowały w różnych postaciach: jako połączenie pomiędzy
 • Definicja Karonada Co to jest XVIII i XIX w. strzelające pociskami o masie 24 i 26 funtów; była przeznaczoną do zadawania okrętom nieprzyjaciela mocnych ciosów z małej
 • Definicja Krzyż Wojskowy Co to jest wojskowe. Zostało ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i
 • Definicja Katiusza Co to jest rosyjskie zdrobnienia imienia Kasia). Broń popularnie znana dzięki rosyjskiej piosence o takim tytule. To jest pierwsza radziecka wyrzutnia
 • Definicja Kałkan Co to jest wypukłej tarczy. Jest typowa dla państw wschodnich takich jak Persja czy Turcja, aczkolwiek znana także w Polsce i na Węgrzech. Wykonana
 • Definicja Komandor podporucznik Co to jest wojskowy w korpusie oficerów starszych, znajdujący się w hierarchii nad kapitanem marynarki i pod komandorem porucznikiem.Odpowiednik w
 • Definicja Koncentrina Co to jest cienkiego drutu stalowego, które w okresie I i II wojny światowej rozwieszano pomiędzy wbitymi w ziemię kołkami. Przeważnie wraz z drutami
 • Definicja Kosz Co to jest do którego odsyłane były łupy i niewolnicy (jasyr), w późniejszym okresie nazwa przejęta poprzez kozaków na ustalenie obozu warownego w
 • Definicja Koszokop Co to jest rowu, który miał ustawione na brzegach kosze wypełnione ziemią. Przeważnie ten rodzaj okopu był użytkowany jako osłona ludzi prowadzących
 • Definicja Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi Co to jest Zasługi Order wojskowy, poświęcony dla upamiętnienia zasłużonych na polu walki powstańców śląskich. Ustanowiony został w 1921
 • Definicja Krzyż Oświęcimski Co to jest państwowe przyznawane w wyrazie hołdu osobom więzionym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, które brały udział w walce o wyzwolenie
 • Definicja Krzyż Partyzancki Co to jest wojskowe przyznawane w celu upamiętnienia bohaterskiej walki zbrojnej żołnierzy oddziałów partyzanckich z hitlerowskim okupantem o
 • Definicja Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej Co to jest ŚrodkowejPolskie odznaczenie wojskowe nadawane za zasługi męstwa i bohaterstwa i znakomitych czynów organizacyjnych, operacyjnych

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Oświęcimski, Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności I Zasługi, Koszokop, Kosz, Koncentrina informacje.

Co to jest Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, Krzyż Partyzancki znaczenie.