demograficznego przejścia co to jest
Co to jest Fazy przejścia demograficznego. Gdzie wartościami współczynników urodzeń i zgonów; w.

Czy przydatne?

Co to jest Fazy przejścia demograficznego

Gdzie występuje: Etap I (wysokostacjonarna) – charakteryzuje się wysokimi wartościami współczynników urodzeń i zgonów; w rezultacie tego wzrost naturalny jest niewielki, wahający się w rejonie zera. W fazie tej notuje się wysokie wartości współczynnika dzietności (liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym). Pośród dzieci notowana jest jednak największa śmiertelność z racji na brak higieny i opieki medycznej. Niski poziom rozwoju gospodarczego, częste niedobory żywności i klęski głodu w połączeniu z brakiem higieny i opieki medycznej wywołują wysoką umieralność i obniżenie przeciętnej długości życia do 45-50 lat. W fazie tej znajdują się aktualnie odosobnione plemiona zamieszkujące niedostępne obszary (na przykład Amazonia, Borneo, Nowa Gwinea)etap II (wczesnego wzrostu) – współczynnik urodzeń nadal pozostaje wysoki, z kolei gwałtownie obniża się współczynnik zgonów, raczej za sprawą wprowadzenia zasad higieny i podstawowej opieki medycznej, opanowania epidemii i poprawy warunków życia i lepszego wyżywienia. Dlatego gwałtownie wzrasta wzrost naturalny, osiągając wartości ponad 20‰. Fazę tę nazywa się regularnie eksplozją demograficzną. Uwidoczniła się ona szczególnie w XX w. w krajach rozwijających się, gdzie pośrodku krótkiego czasu ograniczono umieralność, a poziomu rodzeń utrzymał się na wysokim poziomie dzięki czemu wzrost naturalny osiągnął szczególnie wysokie wartości. Aktualnie w fazie tej znajduje się sporo krajów afrykańskich.etap III (późnego wzrostu) – w fazie tej rozpoczyna spadać współczynnik urodzeń, co jest powiązane ze świadomą regulacją urodzeń i planowaniem rodziny. Współczynnik zgonów początkowo jeszcze się obniża, a w dalszym ciągu stabilizuje na niskim poziomie dzięki podnoszeniu poziomu higieny i opieki medycznej. Wydłuża się przeciętne trwanie życia, dochodząc do 65 lat. Wzrost naturalny nadal jest wysoki, chociaż etapowo wraz ze spadkiem liczby urodzeń rozpoczyna się obniżać. W fazie tej znajdują się aktualnie państwa średnio rozwinięte gospodarczo.etap IV (niskostacjonarna) – w fazie tej zarówno współczynnik urodzeń, jak i zgonów utrzymują się na niskim poziomie. Wynika to z przyjętego poprzez społeczeństwo modelu rodziny, gdzie dzietność obniża się poniżej 3 dzieci na jedną kobietę. W skutku tego wzrost naturalny jest niewielki, nawet zerowy, a liczba ludności się stabilizuje. W fazie tej znajdują się raczej wysoko rozwinięte państwa europejskie i Stany Zjednoczone, Kanada, Australia

Czym jest Fazy przejścia demograficznego znaczenie w Słownik geografia F .