gleby co to jest
Co to jest Gleby. Gdzie część skorupy ziemskiej. Złożona jest luźnych cząstek mineralnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Gleby

Gdzie występuje: Gleba tworzy wierzchnią, w najwyższym stopniu zewnętrzną część skorupy ziemskiej. Złożona jest luźnych cząstek mineralnych i organicznych, powietrza i wilgoci. Gdyż w skład gleb wchodzą przedmioty wszystkich czterech sfer – litosfery, biosfery, atmosfery i hydrosfery,niektórzy geografowie wyróżniają odrębną sferę glebową– pedosferę.Gleby tworzą się ze zwietrzelin skał zwięzłych albo ze skał luźnych; całokształt mechanizmów tego rodzaju nosi nazwę procesu glebotwórczego. Symptomem tego procesu jest różnicowanie się powierzchniowej warstwy zwietrzeliny; determinuje to tworzeniem się glebowych poziomów genetycznych. Głównymi z nich są poziomy: próchniczny, wymywania i wmywania. Najniższy poziom stanowi skała macierzysta. Żyzność gleby w największej mierze zależy od grubości i cech poziomu akumulacji próchnicy.W zależności od charakteru skały macierzystej, rzeźby terenu,cech klimatycznych (raczej termicznych i wilgotnościowych) i pokrycia terenu (formacje roślinne) powstają sporo typów gleb. Część – gleby strefowe – występuje tylko w ustalonych strefach krajobrazowych kuli ziemskiej; część – gleby astrefowe– można napotkać w różnych miejscach kuli ziemskiej

Czym jest Gleby znaczenie w Słownik geografia G .