handel zagraniczny jego co to jest
Co to jest Handel zagraniczny i jego znaczenie w gospodarce światowej. Gdzie dziejów, a w ostatnich.

Czy przydatne?

Co to jest Handel zagraniczny i jego znaczenie w gospodarce światowej

Gdzie występuje: Zamiana towarów i handel towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a w ostatnich latach postęp handlu międzynarodowego jest coraz większy. Wynika to raczej ze specjalizacji gospodarek poszczególnych krajów w produkcji towarów, do których szczególnie predestynują je warunki naturalne, adekwatnie wykwalifikowane kadry, wydatki siły roboczej, dostępność kapitałów. Prowadzi to z powodu do międzynarodowego podziału pracy, który ma głęboki sedno ekonomiczny, bo państwa powinny produkować i eksportować te wyroby, które wytwarzają mniejszym kosztem niż inne państwa, zaś importować te dobra, których wytwarzanie jest droższe niż za granicą. W ostatnich latach nastąpił znaczący przyrost obrotów handlu międzynarodowego (suma eksportu i importu), co wynika między innymi z coraz większego otwierania się państw na wymianę międzynarodową (ograniczania ceł na wyroby), wzrostu międzynarodowych powiązań produkcyjnych, zróżnicowania gustów konsumentów, różnice w kursach walut. Największy udział w wartości obrotów handlu międzynarodowego mają państwa wysoko rozwinięte, zarówno jeśli chodzi o wartość eksportu (wywozu towarów), jak i importu (przywozu towarów). Różnica między wartością eksportu i importu stanowi saldo bilansu handlowego. W razie gdy wartość eksportu jest wyższa niż importu, saldo bilansu handlowego jest dodatnie

Czym jest Handel zagraniczny i jego znaczenie w Słownik geografia H .