geosystemu htoria co to jest
Co to jest Historia geosystemu. Gdzie raczej na informacjach „zapisanych” w różny sposób poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Historia geosystemu

Gdzie występuje: Nasza wiedza o historii geosystemu kuli ziemskiej polega raczej na informacjach „zapisanych” w różny sposób poprzez samą przyrodę. Tylko z relatywnie krótkiego, ostatniego okresu czasu posiadamy także wiadomości powstałe dzięki działalności człowieka – źródła archeologiczne i historyczne.Odtwarzaniem dziejów Ziemi zajmuje się odrębna dyscyplina naukowa– paleogeografia. Polega ona w znacznej mierze na badaniach geologicznych.gdyż poszczególne typy skał powstają w ustalonych uwarunkowaniach środowiskowych – morfologicznych, klimatycznych i in., samo ustalenie rodzaju skał pozwala na wnioskowanie o przeszłych stanach geosystemu. Nie wszystkie skały osadowe „przechowują” przy tym wiadomości o życiu organicznym w minionych okresach geologicznych. By z tych informacji w pełni skorzystać, konieczne jest ustalenie wieku skał, a więc czasu ich stworzenia. Wiek skał ustala się dzięki dwóch grup metod. Pierwsza z nich służy do obliczania wieku bezwzględnego, a więc czasu jaki upłynął od stworzenia skały do teraz. Druga ekipa służy do określania wieku względnego – wskazania ogólnego czasu stworzenia skały na tle podziału historii Ziemi na ery, okresy, epoki i piętra. Przeważnie dla bardziej precyzyjnego wskazania wieku skał albo czasu ich powstawania, stosuje się zazwyczaj nie jedną, ale kilka wzajemnie uzupełniających się metod

Czym jest Historia geosystemu znaczenie w Słownik geografia H .