klimat co to jest
Co to jest Klimat. Gdzie charakterystyczny dla danego obszaru (miejsca, regionu) przebieg stanów.

Czy przydatne?

Co to jest Klimat

Gdzie występuje: Ustalony opierając się na długoletnich obserwacji, charakterystyczny dla danego obszaru (miejsca, regionu) przebieg stanów pogody, zmieniający się w cyklu rocznym, nosi nazwę klimatu. Badaniami klimatu zajmuje się odrębna dyscyplina badawcza – klimatologia. Klimat kształtowany jest pod wpływem szeregu czynników i mechanizmów klimatotwórczych. Do głownych z nich należą:• szerokość geograficzna,• rozmieszczenie i rozmiar lądów i oceanów,• wysokość nad poziom morza,• rzeźba terenu,• stałe wiatry,• prądy morskie,• pokrycie terenu,• działalność człowieka.Zróżnicowane warunki klimatyczne panujące w różnych miejscach geosystemu kuli ziemskiej są fundamentem przeprowadzania klasyfikacji klimatów. Jedną z częściej użytkowanych klasyfikacji klimatów jest podział W. Okołowicza. Wyróżnił on pięć stref klimatycznych:• równikową,• dwie zwrotnikowe,• dwie podzwrotnikowe,• dwie umiarkowane,• dwie okołobiegunowe.Strefy te dzielą się na szereg typów i odmian klimatów

Czym jest Klimat znaczenie w Słownik geografia K .