endogeniczne procesy co to jest
Co to jest Procesy endogeniczne. Gdzie największy wpływ na współczesny obraz geosystemu kuli.

Czy przydatne?

Co to jest Procesy endogeniczne

Gdzie występuje: Do fundamentalnych mechanizmów endogenicznych, mających największy wpływ na współczesny obraz geosystemu kuli ziemskiej, należą mechanizmy górotwórcze, mechanizmy plutoniczne i wulkaniczne i mechanizmy sejsmiczne. Mechanizmy te niejednokrotnie związane są ze sobą; ich wspólną właściwością to jest, Iż zachodzą z największą intensywnością w pobliżu krawędzi płyt litosfery – w miejscach, gdzie płyty te stykają się ze sobą

Czym jest Procesy endogeniczne znaczenie w Słownik geografia P .