temperatura wilgotność co to jest
Co to jest Temperatura i wilgotność powietrza. Gdzie uwarunkowaniach życia organizmów, jest temp.

Czy przydatne?

Co to jest Temperatura i wilgotność powietrza

Gdzie występuje: Fundamentalną właściwością pogody, decydującą o uwarunkowaniach życia organizmów, jest temp. powietrza. Zależy ona od bilansu promieniowania dostarczonego do powierzchni Ziemi i oddanego (wypromieniowanego) poprzez nią. Temperaturę powietrza mierzymy dzięki różnego rodzaju termometrów. Fundamentalne pomiary dokonywane są w klatkach meteorologicznych; na ich podstawie obliczamy temp. średnie dla różnych okresów (na przykład dobowe) i temp. min. i max.. Rozkład temp. na kuli ziemskiej związany jest ściśle z dostawą promieniowania słonecznego; temp. generalnie wzrastają od okolic biegunowych do równika. Na rozkład temp. oprócz szerokości geograficznych mają znaczny wpływ inne impulsy: ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna, odległość od mórz i oceanów, nachylenie terenu, ekspozycja, a więc wystawa terenu i szereg innych. Następnym istotnym elementem meteorologicznym jest wilgotność powietrza, a więc zawartość pary wodnej w powietrzu. Zależy ona od różnych czynników, między innymi temp. powietrza, rodzaju napływających mas powietrza, prędkości i kierunku wiatrów i in. Większa wilgotność prowadzi do powstawania chmur, mgieł, opadów i osadów atmosferycznych. Chmurą tytułujemy dostrzegalny wzrokiem, zawieszony w atmosferze zestaw kropelek wody albo kryształków lodu, wytworzony w konsekwencji kondensacji albo resublimacji pary wodnej. W 1 cm3 może znajdować się od 100 do 600 takich cząstek o średnicy od 0,001do 0,05 mm. Powstawanie chmur wiąże się raczej z adiabatycznym ochładzaniem powietrza, spowodowanym jego wznoszeniem się. Chmury występują prawie wyłącznie w troposferze, na różnych jednak wysokościach. Typy chmur RODZINA RODZAJ WPŁYW NA POGODĘ Chmury wysokie (5-13 km) pierzaste Cirrus (Ci) nie dają opadów, regularnie zapowiadają zmianę pogody kłębiasto-pierzaste Cirrocumulus (Cc) nie dają opadów, zapowiadają pogorszenie pogody warstwowo-pierzaste Cirrostratus (Cs) nie dają opadów, zapowiadają pogorszenie pogody Chmury średnie (2-7 km) średnie kłębiaste Altocumulus (Ac) nie dają opadów, zapowiadają ochłodzenie średnie warstwowe Altostratus (As) możliwy przelotny opad deszczu, śniegu albo krupy lodowej Chmury niskie (0-4 km) warstwowo-deszczowe Nimbostratus (Ns)* opad ciągły (rozlewny) deszczu, śniegu albo krupy lodowej warstwowo-kłębiaste Stratocumulus (Sc) niekiedy opad deszczu, mżawki albo śniegu ziarnistego warstwowe Stratus (St) opad mżawki, słupków lodowych albo śniegu ziarnistego Chmury o budowie pionowej kłębiaste Cumulus (Cu) niekiedy przelotne opady, chmury zanikające etapowo pod wieczór zapowiadają niezłą pogodę kłębiasto-deszczowe (burzowe) Cumulonimbus (Cb) gwałtowne, lecz krótkie opady deszczowe albo śnieżne, grad, regularnie burza, niekiedy towarzyszą jej trąby powietrzne. * chmury warstwowo-deszczowe zaliczane są niekiedy do chmur średnich Z sporą zawartością w powietrzu pary wodnej wiąże się występowanie mgieł. Mgły w przeciwieństwie od chmur przylegają do powierzchni Ziemi. Wilgotność względna powietrza we mgle zbliżona jest do 100%.Mgły wyróżniamy w wypadku, gdy widzialność pozioma jest mniejsza od 1 km. Gdy widzialność przekracza jeden kilometr (a jest mniejsza od 10 km), mamy do czynienia ze zamgleniem. Zachodzący w obrębie chmury mechanizm kondensacji pary wodnej regularnie doprowadza do sytuacji, Iż ciężar kropelek wody jest zbyt spory, aby mógł być utrzymywany w chmurze pomimo ruchów wstępujących powietrza. Cząsteczki opuszczają wtedy chmurę w formie opadu atmosferycznego. Wyróżniamy opady w stanie ciekłym – deszcze, mżawki – i opady w stanie stałym – śniegu, krupy śnieżnej, krupy lodowej, gradu. Opady dzielimy także na ciągłe i przelotne.Wysokość opadów mierzymy dzięki deszczomierzy. Oprócz opadów wyróżniamy osady atmosferyczne, zwane odmiennie opadami poziomymi. Tworzą się one na powierzchni ziemi albo w jej pobliżu, w wyniku kondensacji albo resublimacji pary wodnej. Należą do nich rosa, szron, szadź, zamróz i gołoledź. Osady są normalnie zjawiskiem krótkotrwałym, podlegają zazwyczaj szybkiemu zanikowi

Czym jest Temperatura i wilgotność znaczenie w Słownik geografia T .