rzeczne ujścia co to jest
Co to jest Ujścia rzeczne. Gdzie nosi nazwę ujścia rzecznego. Wyróżniamy dwa kluczowe typy ujść.

Czy przydatne?

Co to jest Ujścia rzeczne

Gdzie występuje: Miejsce gdzie rzeka wpada do morza albo do innej rzeki, nosi nazwę ujścia rzecznego. Wyróżniamy dwa kluczowe typy ujść rzecznych – deltowe i lejkowate. Ujścia lejkowate (estuaria) występują w miejscach, gdzie wyprzątanie niesionych poprzez rzekę osadów (w konsekwencji pływów, falowania, silnego nurtu rzeki głównej) jest większe niż jego dostawa, z kolei ujścia deltowe występują w miejscach, gdzie dostawa materiału jest większa niż jego wyprzątanie. Ujścia lejkowate przeważają na wybrzeżach oceanów i mórz otwartych, zamknięte – na wybrzeżach mórz zamkniętych i półzamkniętych. Oprócz tego ujścia lejkowate regularnie występują na wybrzeżach obniżających się, gdzie następuje (albo nastąpiła „dopiero co”) transgresja morska, w rezultacie czego morze wkroczyło w dolny odcinek doliny

Czym jest Ujścia rzeczne znaczenie w Słownik geografia U .