sejsmiczne zjawka co to jest
Co to jest Zjawiska sejsmiczne. Gdzie towarzyszą zjawiska sejsmiczne – trzęsienia ziemi. To są.

Czy przydatne?

Co to jest Zjawiska sejsmiczne

Gdzie występuje: Mechanizmom orogenetycznym i wulkanicznym regularnie towarzyszą zjawiska sejsmiczne – trzęsienia ziemi. To są nagłe, z reguły krótkotrwałe ruchy (drgania, uderzenia, kołysania) skorupy ziemskiej, spowodowane poprzez bodźce wewnętrzne albo zewnętrzne. Wyróżniamy trzęsienia ziemi:• tektoniczne,• wulkaniczne,• zapadliskowe,• przybrzeżne,• kosmiczne,• antropogeniczne.Wstrząsy skorupy ziemskiej powodują powstawanie fal sejsmicznych, rozprzestrzeniających się z miejsca stworzenia (ogniska) trzęsienia ziemi, określanego jako hipocentrum. Hipocentrum regularnie mieści się pod powierzchnią Ziemi; gdyż fale sejsmiczne rozchodzą się we wszystkich kierunkach – najszybciej docierają do powierzchni Ziemi w punkcie położonym bezpośrednio powyżej hipocentrum, a więc do epicentrum.Wyróżniamy trzy typy fal sejsmicznych:• podłużne,• poprzeczne,• powierzchniowe.Trzęsienia ziemi rejestruje się dzięki przyrządów zwanych sejsmografami. Sejsmografy rejestrują rocznie około 100 tys. trzęsień ziemi. Wielka przewarzająca część z nich to trzęsienia o niewielkiej sile,jednak średnio co 52 dni na lądzie i co 28 dni na dnie oceanów pojawia się trzęsienie ziemi światowe, a więc rejestrowane poprzez wszystkie sejsmografy na kuli ziemskiej. Rozmiar trzęsienia ziemi ustala się bądź poprzez magnitudę, określającą dzięki złożonego wzoru logarytm dziesiętny z amplitudy drgań sejsmicznych (skala Richtera) albo poprzez konsekwencje trzęsienia ziemi, obserwowane na powierzchni (skala Mercallego-Sieberga).Poszczególne obszary kuli ziemskiej cechują się różnym stopniem zagrożenia poprzez zjawiska sejsmiczne. Przez wzgląd na tym wyróżniamy obszary:• sejsmiczne,• pansejsmiczne,• asejsmiczne.oprócz trzęsień ziemi zachodzących na lądach, występują także podmorskie trzęsienia ziemi. Skutkują one regularnie powstaniem tsunami– błyskawicznie przemieszczających się fal na morzach i oceanach. Falete – niewysokie na otwartym oceanie – w pobliżu lądów spiętrzają się (nawet do kilkudziesięciu metrów wysokości), powodując kataklizm w miejscu nieraz odległym o setki kilometrów od epicentrum trzęsienia ziemi

Czym jest Zjawiska sejsmiczne znaczenie w Słownik geografia Z .