zróżnicowanie produkcji co to jest
Co to jest Zróżnicowanie produkcji roślinnej na świecie. Gdzie ogółu zamieszkanych kontynentów, to.

Czy przydatne?

Co to jest Zróżnicowanie produkcji roślinnej na świecie

Gdzie występuje: Mimo Iż grunty orne, sady i plantacje zajmują jedynie 11,5% ogółu zamieszkanych kontynentów, to uprawiane na tym terenie rośliny stanowią podstawę wyżywienia ludności świata, zapewniają pasze dla zwierząt, a również surowce dla przemysłu. Z racji na sposób zastosowania uprawianych roślin dzieli się je na: alimentacyjne (żywieniowe) – dostarczające żywności dla ludzi, pastewne– uprawiane na paszę dla zwierząt, przemysłowe – dostarczające surowców dla przemysłu. Regularnie jednak uprawiane rośliny mogą być równocześnie zaliczone do wszystkich grup (na przykład: ziemniaki, kukurydza, soja)

Czym jest Zróżnicowanie produkcji znaczenie w Słownik geografia Z .