moment obrotowy określa co to jest
Jak użyć Moment obrotowy - co określa moment obrotowy?? Definicja parametrów silnika określających.

Czy przydatne?

Definicja Moment obrotowy - co określa moment obrotowy?

Co oznacza: Okres obrotowy (wyrażany w niutonometrach) jest jednym z parametrów silnika określających jego charakterystykę działania. Wartość momentu obrotowego jest uzależniona od pracy, jaką wykona tłok na ramię, a tym samym od ciśnienia gazów działających na tłok. Im max. wartości momentu obrotowego są osiągane w większym zakresie, tym dana jednostka napędowa jest elastyczniejsza

Czym jest Moment obrotowy - co określa znaczenie w Do czego to jest M .