pze literacka aluzja co to jest
Teksty ALUZJA LITERACKA. Co oznacza późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na.

Czy przydatne?

Czym jest ALUZJA LITERACKA

Co to znaczy: Jawne bądź ukryte nawiązanie utworu (współczesnego, późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na przykład w Ferdydurke W. Gombrowicza znajdujemy zdanie: "W połowie drogi mojego żywota wśród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten co gorsza był zielony". To jest aluzja do słynnych pierwszych słów Boskiej Komedii Dantego: "W życia wędrówce, na połowie czasu, / Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, / W głębi ciemnego znalazłem się lasu" (przekł. E. Porębowicza). Niekiedy zabawa aluzją literacką jest grą z czytelnikiem, którego zadaniem jest deszyfracja aluzji, konieczna do zrozumienia żartu. W tych sytuacjach wykrycie aluzji jest warunkiem porozumienia z tekstem. Aluzja literacka należy do szerszego zjawiska intertekstualności. JP BIBLIOGRAFIA: S. Balbus: Pomiędzy stylami. Kraków 1993; K. Górski: Aluzja literacka. [w:] Z historii i teorii literatury, seria 2. Warszawa 1964; J. Paszek: Sztuka aluzji literackiej. Katowice 1984

Czym jest ALUZJA LITERACKA znaczenie w Motyw literatura A .