pze antropomorfizacja co to jest
Teksty ANTROPOMORFIZACJA. Co oznacza nieożywionym, zwierzętom, roślinom i całemu kosmosowi.

Czy przydatne?

Czym jest ANTROPOMORFIZACJA

Co to znaczy: Metafora, gdzie cechy ludzkie przypisuje się przedmiotom nieożywionym, zwierzętom, roślinom i całemu kosmosowi. Antropomorfizacja jest mniej stereotypowa i mniej konwencjonalna niż personifikacja. Antropomorfizacja może ogarniać cały poemat (Łąka Leśmiana) lub także tylko fragmenty jakiegoś utworu (jeden obraz). Antropomorfizacja jest bliska chwytowi uniezwyklenia, co jest widoczne na przykład w Żołnierzu Leśmiana, gdzie "ożywa" rzeźba Chrystusa wykonana z sośniny, a tytułowy żołnierz wędruje jakby równocześnie z żywym Chrystusem i podpiera się "chrystusową" sośniną - jak laską. JP

Czym jest ANTROPOMORFIZACJA znaczenie w Motyw literatura A .