pze antyteza co to jest
Teksty ANTYTEZA. Co oznacza uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być.

Czy przydatne?

Czym jest ANTYTEZA

Co to znaczy: Przeciwstawienie dwóch części zdania (albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być slogan antyalkoholowy: "Kto myśli, ten nie pije, kto pije, ten nie myśli". Na antytezach oparte są tytuły znanych powieści: Wojna i pokój, Pałac i rudera. Antytezy są częste w literaturze baroku i klasycyzmu (na przykład "I nie miłować ciężko, i miłować / Nędzna pociecha" O nietrwałej miłości rzeczy świata tego M. Sęp-Szarzyński). Por. oksymoron. JP

Czym jest ANTYTEZA znaczenie w Motyw literatura A .