pze apostrofa co to jest
Teksty APOSTROFA. Co oznacza przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo.

Czy przydatne?

Czym jest APOSTROFA

Co to znaczy: Użycie uroczystego zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: "Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory" (wiersz P.B. Shelleya w tłum. S. Barańczaka). Archaizacja może być skierowana do abstraktu: "Nieszczęście, mych łez chciwe, / Długoż jeszcze złośliwe, / Będziesz po sercu jad swój rozlewało" (S. Grabowiecki). Klasycystycznie wykształcony Mickiewicz aż czterokrotnie apostrofował w swej Odzie do młodości tytułowe definicja. Apostrofowanie abstraktów należało do ulubionych sposobów wprowadzania dygresji w poematach dygresyjnych Słowackiego (na przykład Beniowski). Por. inwokacja. JP

Czym jest APOSTROFA znaczenie w Motyw literatura A .