pze archaizacja co to jest
Teksty ARCHAIZACJA. Co oznacza literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze.

Czy przydatne?

Czym jest ARCHAIZACJA

Co to znaczy: Upodobnienie języka utworu pisanego współcześnie do dykcji literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze odpowiednich wyrazów (realia charakterystyczne dla języka danej epoki) albo konstrukcji składniowych (szyk zdania, okresy retoryczne), a czasem nawet metaforyki (J. Paszek: Archaizacyjna funkcja metaforyki "Popiołów", Toruń 1968). Archaizacja użytkowana jest raczej w powieściach historycznych (na przykład Trylogia H. Sienkiewicza, Popioły S. Żeromskiego), a również w innych utworach, gdzie nadaje dziełu podniosły (patetyczny) charakter. JP

Czym jest ARCHAIZACJA znaczenie w Motyw literatura A .