pze barbaryzm co to jest
Teksty BARBARYZM. Co oznacza językowego. Barbaryzmy są zwykle oceniane negatywnie poprzez Polaków.

Czy przydatne?

Czym jest BARBARYZM

Co to znaczy: Słowo przejęty do naszego języka z obcego mechanizmu językowego. Barbaryzmy są zwykle oceniane negatywnie poprzez Polaków (ironiczne cytowanie słów typu "shop", "sexy", "sorry"; wyśmiewanie kalki językowej - "precyzyjnie" jako odpowiednika słowa "exactly"). Barbaryzm może także zyskać walor satyryczny, jak w opowieści J. Przybory o zakonnicy: "Na imię miała Odorata. Ma się rozumieć - sanctitatis" (aluzja do frazeologizmu "in odore sanctitatis" - ´w stanie świętości´). Por. makaronizm. JP

Czym jest BARBARYZM znaczenie w Motyw literatura B .