pze frazeologizm co to jest
Teksty FRAZEOLOGIZM. Co oznacza jest prostą sumą znaczeń poszczególnych komponentów. Frazeologizmy.

Czy przydatne?

Czym jest FRAZEOLOGIZM

Co to znaczy: Społecznie utrwalone połączenie wyrazów, których sedno nie jest prostą sumą znaczeń poszczególnych komponentów. Frazeologizmy pomnażają zasób synonimicznych środków języka i uzupełniają leksykę. Frazeologizmy dzieli się na: 1) idiomy, a więc takie wyrażenia, których sedno nie jest jasny bez dodatkowej wiedzy językowej: "klamka zapadła" (´podjęto decyzję´), "ktoś zbija bąki" (´ktoś próżnuje´); 2) frazemy, a więc połączenia wyrazów, których sedno mieści się w dziedzinie znaczeniowym słowa dominującego semantycznie nad całością ustalenia: "czarna rozpacz" (´bezgraniczna rozpac¬), "dziewczyna jak malowanie" (´piękna dziewczyna´), "chłop jak dąb" (´mężczyzna wysoki i rozrośnięty w barach´). Gramatycznie można rozróżniać frazeologizmy: frazy - związki frazeologiczne pełniące funkcję zdaniową ("wyszło szydło z worka" - ´ujawnione ukryte intencje´), zwroty - związki frazeologiczne pełniące funkcję czasownika ("ktoś siedzi na walizkach" - ´ktoś spodziewa się, Iż opuści wkrótce mieszkanie albo stanowisko´), wyrażenia rzeczownikowe - frazeologizmy pełniące funkcję rzeczownika ("biały kruk" - ´unikat´), wyrażenia określające - związki frazeologiczne zastępujące rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki ("jaki taki", "jako tako", "chcąc nie chcąc"), parametry frazeologiczne - frazeologizmy pełniące funkcje pomocnicze, przyimków ("w ramach czegoś..."), spójników ("zarówno..., jak i..."), partykuł ("iż także...": na przykład "iż także musiało mi się to przytrafić!"). JP BIBLIOGRAFIA: A. M. Lewicki, A. Pajdzińska: Frazeologia. [w:] Współczesny j. polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław 1993

Czym jest FRAZEOLOGIZM znaczenie w Motyw literatura F .