pze harmonia na¦ladowcza co to jest
Teksty HARMONIA NA¦LADOWCZA (GŁOSKOWA). Co oznacza odpowiedni dobór głosek (bez użycia onomatopei.

Czy przydatne?

Czym jest HARMONIA NA¦LADOWCZA (GŁOSKOWA)

Co to znaczy: Swoiste wykreowanie rzeczywistości w dziele: poprzez odpowiedni dobór głosek (bez użycia onomatopei) sugeruje się brzmieniowy aspekt zdarzenia czy sytuacji. Przykłady: "Słyszysz, jak wRe nad nimi [gniazdami] kRęcony wiRem w gRomadzie chmuR, ogRom okRuchów gRadu-" (S. Żeromski); "Granatowe faLE LELEjały się cudnie" (Żeromski w Popiołach i Dziejach grzechu; "lelejać się" - ´pieścić się´); "DaleKa muzyKa Kopyt KońsKich po moKrej ziemi Głucho, Głucho przepływała polami" (Żeromski). Wybitnym odpowiednikiem harmonii naśladowczej jest fragment Tuwimowej Lokomotywy: RuSZYła - maSZYna po SZYnach - ospale, SZArpnęła wagony i ciągnie z mozołem, I Kręci się, Kręci się Koło za Kołem, I biegu przyspieSZA, i gra coraz prędzej, I dudni, i stuka, łomoce i pędzi, A doKąd?A doKąd?A doKąd?Na wprost! Por. instrumentacja głoskowa, onomatopeja. JP

Czym jest HARMONIA NA¦LADOWCZA znaczenie w Motyw literatura H .