pze kalambur co to jest
Teksty KALAMBUR. Co oznacza 1) kalambur-kameleon , gdzie połączone wyrazy zachowują własną.

Czy przydatne?

Czym jest KALAMBUR

Co to znaczy: Obejmuje dwie przemiany zderzonych ze sobą wyrazów i zdań: 1) "kalambur-kameleon", gdzie połączone wyrazy zachowują własną nienaruszoną formę, 2) "kalambur-krokodyl", gdzie jeden słowo zostaje częściowo wchłonięty poprzez drugi słowo. Pierwszy typ prezentuje zdanie A. Żółkowskiego: "Zmęczony podróżą spoczywa" ("Zmęczony pod różą spoczywa"). Bardziej wyrafinowane ukrycie ekwiwokacji występuje w zdaniu "Zawistna baba!", które niewiele komu przypomni niewinny okrzyk: "Za wist nababa!". W tym rodzaju kalamburu proponuje się nowe odczytanie nie wszystkich słów: nochal - noc hal, menadżer - Menad żer, sportowiec - sport owiec, katastrofa - kata strofa. Drugi typ kalamburu ma mniej albo bardziej widoczne ślady pochłaniania jednego wyrazu poprzez wtóry: rokokotka - rokoko i kokotka, flirtuoz - flirt i wirtuoz, fanatyci - fanatycy i "utyci", argumętnie - argument i mętnie, grafomanna - grafoman i manna. Kalambur był i jest domeną muzy satyrycznej (S.J. Lec), aczkolwiek i w liryce współczesnej (T. Karpowicz, M. Białoszewski) ma własne miejsce. JP BIBLIOGRAFIA: A. Żółkowski: Momus i Pot-pourri. Kraków 1883 (pierwodruk: 1822); D. Buttler: Polski dowcip językowy. Warszawa 1968; J. Paszek: Kalambur polski. "¦ląsk" 1999, nr 8

Czym jest KALAMBUR znaczenie w Motyw literatura K .