pze makaronizm co to jest
Teksty MAKARONIZM. Co oznacza również tworzenie w wypowiedzi hybryd językowych. W tradycji.

Czy przydatne?

Czym jest MAKARONIZM

Co to znaczy: Pomieszanie w mowie bohatera słów polskich i obcych, a również tworzenie w wypowiedzi hybryd językowych. W tradycji literackiej, w opracowaniach i słownikach przeważnie wspomina się tu żartobliwy utwór Kochanowskiego Carmen macaronicum. Innym znanym odpowiednikiem makaronizmu jest wywód retoryczny z ks. VIII Pana Tadeusza (w. 731-734), którym to wywodem i groźbą użycia Scyzoryka Gerwazy próbuje zmusić Woźnego, by ten "raczył przed szlachtą bracią wnet ogłosić": Intromisyją Hrabi do zamku, do dworu Sopliców, do wsi, gruntów zasianych, ugoru, Słowem, CUM GAIS, BORIS ET GRANICIEBUS, KMETONIBUS, SCULTETIS ET OMNIBUS REBUS, ET QUIBUSDAM ALIIS. - a więc "z gajami, borami i granicami, kmieciami, sołtysami, wszystkimi rzeczami i nie wszystkimi innymi". Wywód ten ma być parodią ówczesnej łaciny sądowej. Por. barbaryzm, hybrydy językowe. JP

Czym jest MAKARONIZM znaczenie w Motyw literatura M .