pze metajęzyk co to jest
Teksty METAJĘZYK. Co oznacza sformułowaną) drugiego stopnia , a więc informację komentującą albo.

Czy przydatne?

Czym jest METAJĘZYK

Co to znaczy: Termin wskazujący na język (wypowiedź w tym języku sformułowaną) "drugiego stopnia", a więc informację komentującą albo objaśniającą sedno użytych poprzez autora słów. W szerokim rozumieniu słowa metajęzyk może być wypowiedzią autotematyczną, a więc dotyczącą całego dzieła i problematyzującą mechanizm pisania. Odpowiednikiem może być powieść awangardowa w rodzaju Fałszerzy A. Gide´a, gdzie mówi się o pisaniu tejże powieści albo Pałuba K. Irzykowskiego, którą autor opatrzył aparatem przypisów i tekstów wyjaśniających, które równocześnie należą do komunikatu literackiego i komentują go jakby "z zewnątrz". JP

Czym jest METAJĘZYK znaczenie w Motyw literatura M .