pze panegiryk co to jest
Teksty PANEGIRYK. Co oznacza i bałwochwalczy sposób oddawał cześć znaczącej osobie publicznej.

Czy przydatne?

Czym jest PANEGIRYK

Co to znaczy: Gatunek wywodzący się tradycji antycznej, który w przesadny i bałwochwalczy sposób oddawał cześć znaczącej osobie publicznej. Rozwinął się w średniowieczu i był metodą oddawania czci władcy (Anonim zwany Gallem w Kronice wychwala Bolesława Krzywoustego - swego protektora i zleceniodawcę), w renesansie panegiryk przybrał postać gatunku poetyckiego adresowanego do mecenasa (J. Kochanowski), jako skonwencjonalizowany sposób wyrażenia wdzięczności za opiekę, wykorzystujący stały repertuar schematycznych figur poetyckich ( hiperbola, motywy mitologiczne); w oświeceniu zbliżył się genologicznie do ody. Powszechność użycia panegiryku sprawiła, Iż utracił jakąkolwiek aktywność estetyczną i stał się ulubionym gatunkiem barokowych i oświeceniowych grafomanów. W poezji polskiej uaktywnił się pod postacią poematu panegirycznego (W. Broniewski, Wyraz o Stalinie). Por. pean. MP

Czym jest PANEGIRYK znaczenie w Motyw literatura P .