pze przypowie parabola co to jest
Teksty PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć). Co oznacza relacjonujący historię jednostkową. Wydobywa z niej.

Czy przydatne?

Czym jest PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć)

Co to znaczy: Narracyjny gatunek wypowiedzi moralistyczno-dydaktycznej, relacjonujący historię jednostkową. Wydobywa z niej uniwersalne prawdy, które mają stać się pouczeniem moralnym, religijnym albo filozoficznym. Przypowieść pełni doniosłą rolę na przykład w buddyzmie zen, taoizmie, judaizmie (Stary Testament) i chrześcijaństwie (Nowy Testament), stając się metodą szerzenia pożądanych postaw moralnych przez nadanie doświadczeniu jednostkowemu wymiaru alegorycznego albo symbolicznego. Parabola regularnie używana jest w poezji o zacięciu moralizatorskim (A. Mickiewicz, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, J. Słowacki, Tata zadżumionych, Z. Herbert, Apollo i Marsjasz). Por. dydaktyzm w poezji. MP

Czym jest PARABOLA (PRZYPOWIE¦Ć znaczenie w Motyw literatura P .