pze paralelizm co to jest
Teksty PARALELIZM. Co oznacza składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również.

Czy przydatne?

Czym jest PARALELIZM

Co to znaczy: Powtarzalność tożsamych albo podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm składniowy) w wypowiedzi, a również większych struktur fabularnych bądź tematycznych - wtedy można mówić o paralelizmie na poziomie kompozycji tekstu literackiego (na przykład trzy części Próchna W. Berenta będące opisami losów trzech następnych bohaterów powieści). Paralelizm w literaturze pełni funkcje powiązane z instrumentacją głoskową (rytm, rym): Stronami deszcze stronami pogoda stronami czarno stronami zielono stronami stepy a stronami woda J. Iwaszkiewicz Mapa pogody Niekiedy także paralelizm służy stylizacji na utwór ludowy, w prozie zaś - liryzacji oddającej na przykład emocje bohatera. Por. anafora, chiazm, epifora, refren. JP

Czym jest PARALELIZM znaczenie w Motyw literatura P .