pze pean co to jest
Teksty PEAN. Co oznacza patetycznym, pochodząca z tradycji greckiej. W poezji polskiej ożywienie.

Czy przydatne?

Czym jest PEAN

Co to znaczy: Panegiryczna, wiernopoddańcza pieśń dziękczynna w stylu patetycznym, pochodząca z tradycji greckiej. W poezji polskiej ożywienie gatunku nastąpiło w czasach socrealizmu (peany na cześć J. Stalina, B. Bieruta i innych przywódców partyjnych, na przykład J. Putrament, List do Stalina, A. Ważyk, Rzeka). Por. panegiryk. MP

Czym jest PEAN znaczenie w Motyw literatura P .