pze pytanie retoryczne co to jest
Teksty PYTANIE RETORYCZNE. Co oznacza odpowiedź, ale po to, aby się utwierdzić we własnych.

Czy przydatne?

Czym jest PYTANIE RETORYCZNE

Co to znaczy: Użycie formy pytającej zdania nie po to, aby uzyskać odpowiedź, ale po to, aby się utwierdzić we własnych przekonaniach. To jest zwykle pytanie bez adresata, pojawiające się regularnie w literaturze, na przykład w Panu Błyszczyńskim B. Leśmiana bohater zadaje serię pytań dziewczynie, która nie istnieje. Pytanie retoryczne jest także środkiem perswazji, oddziaływania na słuchacza, aby zmienić jego zapatrywania i pkt. widzenia. Por. retoryka. JP

Czym jest PYTANIE RETORYCZNE znaczenie w Motyw literatura P .