pze rerum silva co to jest
Teksty SILVA RERUM. Co oznacza która charakteryzuje się wielorako niejednolitą i swobodną budową.

Czy przydatne?

Czym jest SILVA RERUM

Co to znaczy: (z łaciny las rzeczy), sylwy. Ustalenie odmiany pisania, która charakteryzuje się wielorako niejednolitą i swobodną budową. Sylwy były to zbiory tekstów o różnej długości, różnych autorów i o różnym pochodzeniu rodzajowym, zawierające także różne formy gatunkowe. W ramach sylw gromadzono zapisy, notatki, fragmenty dramatyczne, liryczne i prozatorskie. W piśmiennictwie okresu staropolskiego, w szczególności barokowego, sylwy były rodzajem spisanego i swobodnie, stosunkowo chronologii narastania komponowanego archiwum (A. Frycz Modrzewski, S.H. Lubomirski), a również kroniką domową (Charitas. Księga zbiorowa). Sylwy wyróżniały (R. Nycz): wielość, różność, niewspółmierność i uszeregowanie fragmentów w jednym rzędzie, który nie jest zamknięty, dokończony, ale otwarty na dalsze dopisywanie. Elementem scalającym ów "las (różnych) rzeczy" jest w pierwszej kolejności osoba artysty (pisarza / kompilatora), plan scalania jest zatem biograficzny. Por. sylwy (tam również bibliografia). FM

Czym jest SILVA RERUM znaczenie w Motyw literatura S .